Tarcza
Co mnie z tym miastem łączy?
Rzecz mała.
Śliwki i jabłka,
z jesiennum zapaszkiem
uczniowska czapka
co w deszcz pachniała.70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie
połączone z X Zjazdem Absolwentów i Wychowanków
i Dniem Edukacji Narodowej


Dzień 10 października 2015 r. zostanie w historii Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie wyryty złotymi zgłoskami. Tego dnia odbył się X Zjazd Absolwentów z okazji 70. rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie. Uroczystość była objęta Honorowym Patronatem: Starosty Płockiego Pana Mariusza Bieńka, Posłów na Sejm RP: Pana Piotra Zgorzelskiego, Pana Wojciecha Jasińskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Pana Krzysztofa Jadczaka.

W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło udział grono znakomitych gości: Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Pan Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Waldemar Pawlak – premier RP, Pan Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP, Pan Wojciech Jasiński Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Pani Nina Igielska – Wizytator Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie w zastępstwie Mazowieckiego Kuratora Oswiaty , Pan Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice, Pan Gabriel Wieczorek – Wójt Gminy Sanniki, Pan Jan Ciastek – Wicestarosta Płocki, Pani Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sprawa Społecznych, Pani Ewa Wiśniewska – Prorektor Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku, Pan Grzegorz Skwarna – Dyrektor MSCDN w Płocku, Pani Anna Ostrowska – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Pani Agnieszka Żukowska - Prezes Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, Pani Barbara Chrzanowska-Pacek – Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Pani Jadwiga Garstka – Prezes Banku Spółdzielczego w Gąbinie, Pani Ewa Kowalak – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, Profesor Janusz Szczepański – były nauczyciel i wicedyrektor LO, Pan Tadeusz Żerowski – Przewodniczący II Zjazdu Absolwentów Szkół Zawodowych, Pan Sławomir Felczak – Przewodniczący Rady Rodziców w ZS Gąbin, Pan Andrzej Wołowski – syn jednej z pierwszych nauczycielek LO Natalii Wołowskiej, Pan Alojzy Balcerzak – artysta malarz – wychowanek Gąbińskiego LO, Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu oraz Miasta i Gminy Gąbin, Absolwenci, aktualni i emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, młodzież Zespołu Szkół oraz przedstawiciele mediów.

Uroczystość rozpoczęła się od „symbolicznego dzwonka”. Prowadzącymi byli wicedyrektorzy Zespołu Szkół: Maria Elżbieta Błaszczyk i Sławomir Sztygiel. Młodzież pod kierunkiem Pani Małgorzaty Mofiny oraz Kingi Snochowskiej i Tomasza Obidowskiego zaprezentowała program artystyczny pt. „Co mnie łączy z tym miastem – mała rzecz”. Nie zabrakło również życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej wzbogaconych muzycznym upominkiem.

Nadeszła pora na poważną część uroczystości, zostały wprowadzone Sztandary. Głos zabrała Pani Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk – Dyrektor Szkoły. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli, a Chór Miasta i Gminy Gąbin wspólnie z obecnymi na sali odśpiewał Hymn Narodowy. Zaprezentował również kilka utworów ze swego repertuaru uświetniając spotkanie.

Po krótkim powitaniu wszystkich przybyłych na jubileusz gości Pani Dyrektor przedstawiła krótką historię i funkcjonowania Liceum. Dodała, że zawsze najważniejszym elementem byli uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci, którzy sławią imię Szkoły w mieście, kraju i świecie. Z ust Pani Dyrektor padły podziękowania dla Starostwa jako organu prowadzącego. Odniosła się do realizowanych Projektów unijnych, współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami. Podkreśliła jednocześnie, że „w życiu każdej społeczności są chwile wobec, których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. Dziś – w dniu święta Szkoły – nie zapominamy o naszej bogatej tradycji, odważnie podejmujemy wyzwania współczesności, ale także śmiało patrzymy w przyszłość, ciesząc się, że kształtujemy kolejne pokolenia wykształconych i wrażliwych Polaków”.

Głos zabrał przewodniczący komitetu organizacyjnego X Zjazdu Absolwentów LO Pan Krzysztof Chlewiński, który podziękował obecnym pracownikom Szkoły a szczególnie Pani Dyrektor za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji zjazdu. Symbolem wdzięczności było wręczenie Pani Dyrektor bukietu pięknych kwiatów.

Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki w swoim wystąpieniu powiedziała: „są takie dni w życiu kiedy wspominamy przeszłość i myślimy o przyszłości – to dni jubileuszy (…) to jednocześnie czas podsumowań i zamierzeń” Podziękowania za pomoc w realizacji tych zamierzeń złożyła Panu P. Zgorzelskiemu, Panu A. Struzikowi, Panu J. Ciastek, wszystkim dotychczasowym Dyrektorom i obecnej Dyrektor Danucie Kowalkowskiej-Fiłoniuk oraz współpracownikom. W imieniu władz Samorządu przekazała najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz uhonorowała nagrodą Starosty Płockiego Pana Wicedyrektora Zespołu Szkół Sławomira Sztygiela. Wraz z Panem L. Dąbrowskim oraz Panią M. Struzik wręczyła na ręce Pani Dyrektor upominek- rzytnik multimedialny i bukiet kwiatów.

W swoim wystąpieniu Pan Waldemar Pawlak pogratulował wspaniałego jubileuszu życząc by takie jak dziś spotkania służyły przekazywaniu przez starszych absolwentów doświadczeń młodszym.

„Być narodowi użytecznym” o aktualności tych słów w obecnych czasach mówił Pan Piotr Zgorzelski, życząc by tradycja i poczucie tożsamości były nadal rozwijane w tej szkole.

Parlamentarzysta Wojciech Jasiński absolwent naszego liceum wspomniał, iż przyjazd do nas to podróż sentymentalna. W ciepłych słowach wyraził się o swoich nauczycielach. Z okazji 70-lecia podarował Szkole swoją tabliczkę z ławy sejmowej.

Pan Michał Twardy odczytał list gratulacyjny kierowany do Pani Dyrektor i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu Absolwentów LO w imieniu Pana Adama Struzika. Wręczył Medale Pamiątkowe „Pro Masovia”: p.Henryce Borkowskiej, p.Krystynie Boś, p. Halinie Konarskiej oraz p. Alojzemu Balcerzakowi oraz Dyplomy Uznania dla: Elizy Bałdygi, Marii Elżbiety Błaszczyk, Tatiany Jastrzębskiej, Lecha Łukaszewskiego, Marii Olszewskiej i Elżbiety Ostrowskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Pan Krzysztof Jadczak wspomniał, że wśród trzynastu placówek edukacyjno-wychowawczych w naszej gminie ta szkoła jest najważniejsza i wyjątkowa. Posiada swoją tradycje i obyczaje i dodał, że szkoła jest dla miasta bardzo ważna „(…) to taka nasza perełka”.

Pani Nina Igielska w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Pani Doroty Sokołowskiej, z okazji Jubileuszu i Dnia Edukacji Narodowej złożyła życzenia i podarowała kronikę szkolną.

Pan Alojzy Balcerzak - wychowanek LO nie kryjąc swojego wzruszenia odniósł się do wspomnień, mówiąc „(…) wszystko mija, ale sztuka nie mija” na okoliczność uroczystości ofiarował Szkole namalowany przez siebie obraz brochowskiego kościoła, w którym ochrzczony został Fryderyk Chopin.

Pani Ewa Kowalak pogratulowała wspaniałego Jubileuszu, życząc kolejnych. Podziękowała absolwentom za przybycie. Złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pani Anna Ostrowska przeczytała przesłanie od Zarządu i członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej: „(…) wszystkim Absolwentom życzymy poczucia silnych więzi z tradycją Szkoły. Niech pozostanie ona w Waszej pamięci miejscem szczęśliwym, do którego wraca się nie tylko we wspomnieniach.”

Pani Małgorzata Struzik - była nauczycielka LO, otrzymała bukiet kwiatów w podziękowaniu za życzliwą współpracę, wsparcie i pomoc w realizacji działań i zamierzeń Szkoły.

Nastąpiła uroczysta chwila wręczenia nagród Dyrektora Szkoły, które otrzymali: Eliza Bałdyga, Maria Elżbieta Błaszczyk, Monika Bogdzińska, Tatiana Jastrzębska, Małgorzata Mofina, Maria Olszewska, Elżbieta Ostrowska, Piotr Pietracho, Kinga Snochowska.

Do życzeń z okazji Jubileuszu dołączyli: przewodniczący Rady Rodziców - Pan Sławomir Felczak, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Tomasz Smolarczyk oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Zjazdu Absolwentów Szkół Zawodowych - Pan Tadeusz Żerowski.

W przebieg uroczystości wpisali się absolwenci LO Pan Antoni Żabka oraz Pan Ignacy Rojewski, którzy z sentymentem wspominali swoje szkolne lata. Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, w szczególności sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Płocku, Radzie Rodziców, Panu Alojzemu Balcerzakowi, Państwu Monice i Zbigniewowi Jasińskim oraz Henrykowi Kowalskiemu.

Praktycznie przez cały dzień, od godziny 11:00 Szkoła tętniła życiem. Absolwenci mogli po niej swobodnie się poruszać, spotykać w klasach ze swoimi koleżankami, kolegami oraz wychowawcami i nauczycielami. Zorganizowano miejsce, gdzie można było wypić kawę czy herbatę i zjeść ciastko. Zaprezentowano również zbiór fotografii z życia naszego Liceum. Absolwenci z chęcią zatrzymywali się przy nich i odnajdywali siebie na zdjęciach, często towarzyszył temu cały wachlarz emocji od radości do wzruszeń.

Absolwenci, którzy wcześniej się zarejestrowali mogli odebrać przy rejestracji okolicznościowe płyty CD z okolicznościową publikacją. Uczestnicy Zjazdu dokonywali też okolicznościowych wpisów w Księdze Pamiątkowej. Wszyscy zachowywali się tak jakby czas dla nich się zatrzymał, jakby znowu mieli po 17 lat. Obchody Jubileuszu uwieńczono następnego dnia - w niedzielę, Mszą św. o godzinie 12:00 w kościele parafialnym w Gąbinie.

Obecność licznego grona uczestników świadczy o tym, że Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im St. Staszica jest ważnym miejscem, w którym kształciły i kształcą się pokolenia dobrych obywateli nie tylko Polski, Europy, ale całego świata. Pokolenia ludzi, wśród których wielu zdobyło zaszczytne tytuły naukowe, zostali parlamentarzystami, pełnią ważne funkcje w instytucjach, przedsiębiorstwach, samorządach, służbach mundurowych, czy są artystami. Nie sposób wymienić wszystkich profesji i specjalności, w których absolwenci gąbińskiego Ogólniaka znakomicie się odnaleźli. Jest to niezwykły potencjał ludzki. Wielu odwiedzających w sobotę nasze Liceum pośród wspomnień wyrażało wdzięczność za to, czego się tu nauczyło i dzieliło się refleksjami o tym, jak szkolne doświadczenia kształtowały ich dalsze życie i karierę zawodową. Myślę, że te słowa i przykłady bardzo utwierdziły nas jako nauczycieli w przekonaniu, że rzeczywiście nasza praca ma ogromny sens i wpływ na życie młodych ludzi. Jednocześnie zaangażowani w to przedsięwzięcie uczniowie otrzymali impuls do tego, żeby pomyśleć w jak ważnym momencie życia są teraz i jak wiele z tego, co robią w Liceum może im się przydać w dalszym rozwoju i karierze. Doświadczenie wielopokoleniowości i tradycji tej Szkoły stało się w dniu zjazdu wyjątkowo namacalne.Opracowanie: Elżbieta Ostrowska, Maria Olszewska, Eliza Bałdyga
Galeria X Zjazd Absolwentów
Galeria X Zjazd Absolwentów 2