WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W NIEMCZECH
Opublikowany 2012-11-01

W dniach 9-12 września 2012 roku odbyło się międzynarodowe spotkanie w Dieburgu (Hesja/Niemcy), którego celem było przygotowanie projektu wielostronnego Socrates Comenius ustalenie szczegółów współpracy. Organizatorem wizyty była niemiecka szkoła Landrat-Gruber-Schule w Dieburgu, którą reprezentowali Thomas Reinholz, Peter Schäfer, Anke Thies i Aleksandra Brodowy. Zaproszeni goście to: przedstawiciel szkoły francuskiej: EPLEFPA du Perigord – Jean-Marc Bayle, przedstawiciel szkoły portugalskiej: Escola Profissional de Fermil Celorico de Bastos – Vitor Faria i przedstawicielka szkoły polskiej: Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie – Marzena Sosińska.
Ustalono ramy czasowe planowanego projektu – 01.08.2013-31.07.2015
i tytuł roboczy Survey and Comparison of Agricultural Training Schemes in European Partner Countries. Projekt będzie dotyczył porównania system szkolnictwa zawodowego w krajach europejskich ze szczególnym uwzględnieniem branży rolniczej. Poza szkołami biorącymi udział w wizycie przygotowawczej do projektu została zaproszona szkoła angielska – Reaseheath Colleage, Cheshire.

Szkoła niemiecka przygotowała bardzo ciekawy program, który koncentrował się nie tylko pracę nad wspólnym projektem lecz również na pokazaniu regionu i uświadomieniu różnic w systemach kształcenia zawodowego w krajach uczestniczących w wizycie. Spotkanie było bardzo udane i na pewno przyczyniło się do lepszego poznania się i rozwijania współpracy międzynarodowej szkół zaproszonych do projektu.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica otrzymał z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dofinansowanie na wizytę przygotowawczą w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius.

Opracowała: Marzena Sosińska

Nauczyciel języka niemieckiego
Zespołu Szkół im. Stanisława
Staszica w Gąbinie

Galeria mediów

 


 Dzień Papieski 2012’ Jan Paweł II - Papież Rodziny

XII Dzień Papieski obchodzony był w tym roku w niedzielę.

14 października i upłynął pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny. Była to okazja do podkreślenia szczególnego miejsca jakie zajmuje małżeństwo i rodzina w nauczaniu ks. Karola Wojtyły, późniejszego arcybiskupa Krakowa, wreszcie Papieża.

W naszej szkole została wykonana przez p. Lucynę Fortunę na tą okoliczność specjalna wystawa. (opr. Ewa Dębczyńska)

 


 Dzień Edukacji Narodowej 2012

W dniu 15 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystą akademię przybyli nie tylko nauczyciele i pracownicy, ale także nasi emeryci oraz tak znamienici goście jak: Pan Jan Ciastek – wicestarosta Powiatu Płockiego, Pan Adam Bartosiak – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Ks. kan. Józef Szczeciński – proboszcz parafii Gąbin, Pani Danuta Grzymała – przewodnicząca Rady Rodziców.
Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk powitała gości i skierowała do zgromadzonych kilka słów. Następnie głos zabrał Pan Jan Ciastek, który w imieniu Starosty Płockiego przekazał życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. Nie obyło się bez kwiatów, wyrażających wdzięczność i szacunek a składanych na ręce Pani Dyrektor przez: Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski a także przedstawiciela emerytów.
Wreszcie nadszedł bardzo przyjemny dla nauczycieli moment. Zostały bowiem, jak co roku, wręczone nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia na polu dydaktycznym i wychowawczym. W tym roku nagrodę otrzymali: Pani Agnieszka Boch, Pan Andrzej Lemanowicz, Pani Barbara Łukaszewska, Pani Małgorzata Mofina, Pan Tomasz Obidowski, Pani Kinga Snochowska, Pan Adam Zwarycz, Pani Monika Bogdzińska, Pan Bronisław Sochacki, Pani Maria Elżbieta Błaszczyk, Pan Sławomir Sztygiel.
Jak zwykle tego dnia, młodzież miała dla nas wiele atrakcji. Był program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Pana Lecha Łukaszewskiego, przepięknie śpiewał chór szkolny prowadzony przez Pana Tomasza Obidowskiego oraz uczeń Paweł Nowicki, który kształci się także w szkole muzycznej, zaprezentował wszystkim swój wielki talent.


 Opracowała: Maria Pielach

Galeria Dzień Edukacji Narodowej 2012