Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

 

Liceum Ogólnokształcące        Technikum        Zasadnicza Szkoła Zawodowa 


Jesteśmy największą szkołą w powiecie płockim. Możemy się poszczycić dobrą bazą dydaktyczną, która jest nieustannie modernizowana. Mamy dobrze wyposażone pracownie (w tym trzy nowoczesne pracownie informatyczne), 16-stanowiskowe Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu, warsztaty szkolne.

Od wielu lat należymy do Klubu Przodujących Szkół a od 2009 r do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich. Jesteśmy "szkołą rodzinną" – kształci się tu często już trzecie pokolenie uczniów. Dbamy o tradycję. Organizowane są zjazdy absolwentów, posiadamy salę historii szkoły.

Staramy się być szkołą bez agresji i przemocy. Szczególną opieką otaczamy pierwszoklasistów. Organizujemy dla nich wycieczki i biwaki integracyjne. Uczniowie objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną ze strony pedagoga szkolnego a także poradni psychologicznej.

Prowadzimy atrakcyjne zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. W tradycję szkoły wpisały się uroczystości takie jak: wieczory poezji, akcje charytatywne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru i opery, koncerty artystów filharmonii, wystawy prac i osiągnięć uczniów, wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Wydawana jest gazetka, poświęcona w całości aktualnym wydarzeniom w szkole. Prowadzimy wymianę międzynarodową ze szkołami w Niemczech. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. W szkole działają: Samorząd Uczniowski, Klub Wolontariusza, Klub Europejski, Klub Odpowiedzialnych Kierowców, Klub Sportowy "Staszic" oraz SZOK (Szkolny Ośrodek Kultury). Dbamy o przyszłość zawodową naszych uczniów. Utworzyliśmy Szkolny Klub Aktywizacji Zawodowej i Kreatywności SKAZiK.

Proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych:
koło polonistyczne
koło historyczne
koło biologiczne
koło geograficzne
koło informatyczne
koło matematyczne
koło socjologiczne
koło teatralne
koło lingwistyczne
koło miłośników poezji

Zdobywamy nagrody w konkursach przedmiotowych różnego szczebla. Możemy się poszczycić wieloma sukcesami sportowymi w dziedzinie lekkiej atletyki, piłce siatkowej.

Mamy stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystów Starosty Płockiego. Nasze osiągnięcia opisujemy m.in. na stronie Internetowej szkoły. Często są również prezentowane w lokalnej prasie i telewizji.

Pracownie z EFS

 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie posiada dwie pracownie komputerowe (15-stanowiskowe), jedną 21 stanowiskową, jedną 11 stanowiskową oraz nowoczesne 16-stanowiskowe centrum multimedialne. Szkoła uzyskała je w ramach projektów unijnych "Pracownie komputerowe dla szkół" w latach 2005, 2007 i 2008 oraz z projektów realizowanych obecnie w naszej szkole :

"Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży technikumm zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie",

"KLucz do kompentencji - program rozwoju szkół powiatu płockiego". 

Pracownie i centrum multimedialne dają możliwość nauczania przedmiotów informatycznych, zawodowych oraz ogólnokształcących z wykorzystaniem technik informacyjnych, umożliwiają przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji, przyczyniają się do wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości edukacji.

Pracownie są udostępniane nie tylko na potrzeby uczniów ale także podczas różnych działań na rzecz środowiska lokalnego, w tym także do celów promocji szkoły.

Sprzęt komputerowy jest wykorzystywany w nauczaniu innych przedmiotów a także na zajęciach wychowawczych w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputerów przenośnych i projektorów).