Rada Pedagogiczna

1.

Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk

dyrektor Zespołu Szkół

2.

Sławomir Sztygiel

wicedyrektor Zespołu Szkół

3.

Maria Elżbieta Błaszczyk

wicedyrektor Zespołu Szkół

4.

Tatiana Jastrzębska

centrum multimedialne

5.

Maria Olszewska

biblioteka

6.

Joanna Woźniak

biologia, chemia

7.

Małgorzata Szczepaniak

biologia, WF 

8. 

Wiesława Marcinkowska-Kamińska

geografia

9. 

Andrzej Lemanowicz

historia, fizyka 

10. 

Jolanta Paczkowska

historia, WOS

11. 

Eliza Bałdyga

informatyka, przedmioty zawodowe   

12. 

Wanda Borkowska

informatyka, przedmioty zawodowe 

13. 

Piotr Pietracho

informatyka, przedmioty zawodowe   

14. 

Agata Chyra

język angielski  

15. 

Dorota Izydorska

język angielski  

16. 

Kinga Snochowska

język angielski

17. 

Karina Świerczyńska

język angielski

18. 

Marzena Sosińska

język niemiecki

19. 

Jolanta Żabka

język niemiecki

20. 

Barbara Łukaszewska

język polski

21. 

Lech Łukaszewski

język polski

22. 

Małgorzata Mofina

język polski

23. 

Kamilla Krakowska

język rosyjski

24. 

Monika Bogdzińska

kierownik szkolenia praktycznego

25. 

Bronisław Sochacki

warsztaty szkolne

26. 

Kazimierz Cieślak

warsztaty szkolne

27. 

Agnieszka Boch

matematyka

28. 

Elżbieta Ostrowska

matematyka

29. 

Zofia Gronkiewicz

matematyka

30. 

Alicja Jakubowska

przedmioty ekonomiczne

31. 

Dorota Jażdrzyk

przedmioty ekonomiczne

32. 

Jerzy Janczewski

przedmioty zawodowe mechaniczne

33. 

Leszek Kędzia

przedmioty zawodowe mechaniczne

34. 

Marzanna Szafrańska

przedmioty zawodowe mechaniczne 

35. 

Ludmiła Koprowicz

przedmioty zawodowe ogrodnicze

36. 

Adam Kamiński

etyka

37. 

ks.

religia

38. 

ks.

religia

39. 

Alicja Lodzińska

świetlica WOK

40. 

Edward Brzozowski

warsztaty szkolne

41. 

Adam Zwarycz

warsztaty szkolne

42. 

Karol Fibich

warsztaty szkolne  

43. 

Julian Jankowski

warsztaty szkolne

44. 

Elżbieta Sztygiel

WDŻ, pedagog szkolny

45. 

Maria Pielach

WOK,

46. 

Bartosz Chyra

wychowanie fizyczne

47. 

Jolanta Kędzia

wychowanie fizyczne

48. 

Tomasz Obidowski

wychowanie fizyczne - urlop

49. 

Mariusz Opasiński

wychowanie fizyczne

50. 

Paweł Szczypawka

wychowanie fizyczne