XXVII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM

SZKÓŁ STASZICOWSKICH

W DNIACH 5-6 CZERWCA 2014 

w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

ODBYŁO SIĘ  

 XXVII Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Staszicowskich

POD PATRONATEM STAROSTY PŁOCKIEGO

 

PANA MICHAŁA BOSZKO

  

 z okazji XXXV rocznicy nadania imienia szkole

 

 

 

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ST. STASZICA W GĄBINIE

PANI DANUTA KOWALKOWSKA – FIŁONIUK

 

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ STASZICOWSKICH

PAN BRONISŁAW BURY

PATRONAT HONOROWY:                                                         

                                                                                   

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

PRZYJACIELE SZKOŁY I SPONSORZY OGÓLOPOLSKIEGO SYMPOZJUM SZKÓŁ STASZICOWSKICH

 • Powiat Płocki
 • Andrzej Żabka – właściciel firmy Żawakol
 • Danuta i Lech Puterniccy – firma Danko
 • Krzysztof Chojnacki – Prezes PSS Zgoda
 • Koło 106 "ESOX" PZW (Polski Związek Wędkarski) Gąbin 
 • Leonard Sobieraj – Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku

 

WYKAZ SZKÓŁ  im. ST. STASZICA BIORĄCYCH UDZIAŁ W SYMPOZJUM:

  1. ZST z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku
  2. ZSRCKU im. St. Staszica w Kościelcu
  3. ZSP im. St. Staszica  w Stąporkowie
  4. ZSEiO im. St. Staszica w Słupsku
  5. ZS nr1 im. St. Staszica w Kutnie 
  6. ZSZ im. St. Staszica w Pinczowie
  7. ZSP im. St. Staszica w Białobrzegach
  8. ZSP nr1 im. St. Staszica w Opocznie
  9. ZS im. St. Staszica T w Nowym Targu
  10. LO im. St. Staszica w Zgierzu 
  11. LO im. St. Staszica w Ciechocinku
  12. ZS im. St. Staszica w Pile
  13. ZSZ im. St. Staszica w Grybowie 

 

XXVII Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Staszicowskich

„A jeśli to przyjaźni smak, mój Przyjacielu o nią dbaj”

                W dniach 5–6 czerwca 2014 r. Zespół Szkół w Gąbinie stał się centrum ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Staszicowskich, zrzeszającego szkoły, dla których Patronem jest Stanisław Staszic – naukowiec, filantrop, wybitny intelektualista oświecenia. TSS to ruch intelektualno-etyczny oraz przyjacielski działający na rzecz polskiej szkoły, wspaniałej polskiej młodzieży, kultywujący tradycję „małych ojczyzn”, patriotyzmu, demokracji i samorządności. Gąbińska placówka gościła przedstawicieli szkół staszicowskich z całej Polski. Wśród zaproszonych gości byli także: Michał Boszko - Starosta Płocki, Małgorzata Struzik - Dyrektor Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku, Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, ks. kanonik Józef Szczeciński, Anna Ostrowska - Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Elżbieta Kamińska - Prezes  Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin. Okazja do świętowania była wyjątkowa, bowiem w tym roku przypada XXXV rocznica nadania Zespołowi Szkół w Gąbinie imienia Stanisława Staszica.

                Uroczystego otwarcia XXVII Sympozjum Szkół Staszicowskich dokonała Dyrektor Szkoły – Pani Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk. Pani Dyrektor mówiła o podejmowanych w szkole inicjatywach, realizowanych projektach unijnych, różnorodnych aktywnościach gąbińskiej młodzieży. Głos zabrał także Prezes TSS – Pan Bronisław Bury, który pogratulował szkole podjętej inicjatywy i życzył dalszych sukcesów w propagowaniu postaci Stanisława Staszica w środowisku lokalnym. Ciepłe słowa do organizatorów skierowali także Pan Michał Boszko – Starosta Płocki oraz Pan Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. Swoimi wspomnieniami związanymi z uroczystością nadania imienia Szkole podzieliła się Pani Anna Ostrowska – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej. Okolicznościową prelekcję zatytułowaną „Stanisław Staszic jako naukowiec” wygłosił Pan Andrzej Lemanowicz. Zaproszeni goście obejrzeli również program artystyczny „W naszej szkole marzeń” przygotowany przez młodzież szkoły pod opieką Pani Małgorzaty Mofiny oraz Pani Elizy Bałdygi. Spektakl odbył się w pięknej scenografii wykonanej przez uczniów pod kierunkiem Pani Alicji Lodzińskiej. Nad oprawą muzyczną spektaklu czuwał Pan Tomasz Obidowski. Ważnym punktem Sympozjum była sesja popularnonaukowa na temat: „Stanisław Staszic jako naukowiec”, połączona z finałem 21. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu, podczas której młodzi ludzie z całej Polski mówili o swoim Patronie, interpretowali jego myśli, dyskutowali na temat koncepcji gospodarskich. Niczym naukowcy podejmowali trudne, często kontrowersyjne tezy, umiejętnie argumentując swoje stanowiska.

                Po części oficjalnej przedstawiciele szkół staszicowskich mieli okazję gościć w Muzeum Mazowieckim w Płocku, gdzie obejrzeli muzealne zbiory poświęcone secesji. Odbyli także spacer po zabytkowej części miasta, podczas którego pod opieką Pani Moniki Bogdzińskiej poznali wiele ciekawostek z historii Płocka i współczesnego życia mieszkańców „grodu nad Wisłą”. Wieczorem młodzież Zespołu Szkół pod opieką Pani Kingi Snochowskiej oraz ich rówieśnicy z Polski uczestniczyli w integracyjnym pikniku, bawiąc się przy ognisku, biorąc udział w intersujących konkursach, grach i zabawach. W drugim dniu uroczystości odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom 21. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie. Goście zwiedzili także szkołę, udali się do Izby Pamięci, gdzie Pani Tatiana Jastrzębska oraz  Pani Maria Olszewska opowiedziały o historii gąbińskiej placówki i naszej działalności w ramach Towarzystwa Szkół Staszicowskich. Sympozjum zakończyło Walne Zgromadzenie członków TPSS.

Opracowała Małgorzata Mofina

Galeria - 5 czerwiec

Galeria - 6 czerwiec

Jeszcze trochę zdjęć