BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ( 3 lata nauki)

Szkoła zawodowa z 70 –letnią tradycją, przyjazna dla ucznia. Wielu uczniów otrzymuje stypendium Starosty Płockiego pod nazwą „Stypendium Twoją Szansą”. Uczniowie tej szkoły uzyskują wysokie – 100% wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Szkoła, w której realizowane są róże projekty i przedsięwzięcia skierowane na rozwój ucznia, np. „Motograwitacja – bezpieczna droga”, Powiatowa Olimpiada Integracyjna, Powiatowy  Dzień Bezpiecznego Internetu, Szkolne Targi Edukacji i Pracy, Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, biegi przełajowe, turnieje piłkarskie, konkursy tematyczne i wiele innych. Po jej ukończeniu każdy absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, zdobyć maturę i dyplom technika w danym zawodzie.                            

 Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole w następujących zawodach:

Po GIMNAZJUM:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Sprzedawca

Po SZKOLE PODSTAWOWEJ:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Sprzedawca
 • Magazynier – logistyk*

 

Mechanik pojazdów samochodowych

Jeśli lubisz naprawiać, skręcać i rozkręcać samochody, poznawać ich budowę i poszczególne części jest to zawód dla Ciebie. Zwłaszcza, że wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

UCZĄC SIĘ W TYM ZAWODZIE MOŻESZ BEZPŁATNIE UZYSKAĆ PRAWO JAZDY KATEGORII B

Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz pracować:

 • We własnym warsztacie samochodowym
 • W stacji diagnostycznej
 • Jako kierowca
 • W serwisach i salonach samochodowych
 • W sklepach z częściami do pojazdów samochodowych

W szkole są nowocześnie wyposażone pracownie do zajęć praktycznych i kształcenia zawodowego teoretycznego, organizowane są wycieczki i wyjazdy do salonów samochodowych, serwisów i stacji diagnostycznych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego  zdobędzie certyfikat zawodowy uprawniający do wykonywania tego zawodu.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

UCZĄC SIĘ W TYM ZAWODZIE MOŻESZ BEZPŁATNIE UZYSKAĆ PRAWO JAZDY KATEGORII B i T oraz nauczyć się jazdy i pracy kombajnem zbożowym. Jest to kierunek dla tych, którzy lubią pracę  maszynami rolniczymi, chcą uzyskać uprawnienia rolnicze aby w przyszłości prowadzić własne gospodarstwo rolne i móc korzystać z programów Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, np. działanie z nowego  PROW premia „Młody Rolnik”

Jako mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych możesz pracować również:

 • w sklepach z częściami zamiennymi do ciągników i maszyn rolniczych
 • w zakładach naprawy maszyn i urządzeń rolniczych
 • w szkółkach i gospodarstwach ogrodniczych
 • we własnym zakładzie usług dla rolnictwa

W trakcie nauki poznasz budowę i zasady eksploatacji ciągników rolniczych oraz maszyn stosowanych w rolnictwie. Nauczysz się je diagnozować i naprawiać.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego zdobędzie certyfikat zawodowy uprawniający do wykonywania tego zawodu 

Sprzedawca

Uczęszczając do Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie sprzedawca nauczysz się:

 • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

W trakcie nauki odbędziesz kształcenie praktyczne w  wielu, różnej branży, przedsiębiorstwach handlowych i sklepach. To tam poznasz charakterystykę asortymentu towarów przeznaczonych do sprzedaży, będziesz obsługiwał różne urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy czy przeprowadzał inwentaryzację.

Magazynier – logistyk – NOWOŚĆ

Jeśli chcesz dowiedzieć się , jak funkcjonują nowoczesne  wielkopowierzchniowe,  specjalistyczne, przyprodukcyjne czy o charakterze dystrybucyjnym,  magazyny- jest to zawód dla Ciebie.                                    

W trakcie nauki:

 • zdobędziesz wiedzę na temat rozróżniania ww. rodzajów magazynów oraz sposobów przechowywania , jak również przyjmowania i wydawania towarów
 • poznasz zasady inwentaryzacji i prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • nauczysz się stosować urządzenia automatycznej identyfikacji towarów

Po zakończonej nauce możesz podjąć pracę w firmach logistyczno – spedycyjnych, magazynach czy wielkopowierzchniowych sklepach.

 Możesz również podjąć naukę w Szkole Branżowej II Stopnia w zawodzie technik logistyk, zdać maturę i pójść na  studia.