3 letnia Branżowa Szkoła 1 stopnia

Pracownik obsługi hotelowej

Pracownik obsługi hotelowej

Cele kierunkowane zawodu:
- Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
-Przygotowanie i podawanie śniadań
-Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie

Z roku na rok wzrasta liczba obiektów hotelarskich w różnych regionach kraju, również w naszej części. Coraz więcej obiektów hotelarskich nastawionych jest na obsługę biznesu, a także na obsługę gościa indywidualnego. Polacy z większą częstotliwością korzystają z bogatszej bazy noclegowej, doceniając lokalne i tradycyjne walory regionów. Trend ten poprawia wskaźniki obłożenia obiektów przez cały rok. Kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Montaż sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Cele kierunkowe zawodu:

-Nauka podstaw telekomunikacji
-Wykonywanie montażu i konserwacji traktów telekomunikacyjnych
-Wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych
-Nauka montażu i konfiguracji urządzeń abonenckich
-Język obcy zawodowy

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:
- montaż i utrzymywanie torów telekomunikacyjnych urządzeń abonenckich
-montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych;
-wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych;
-montaż i konfigurowanie urządzeń abonenckich

Możliwość zatrudnienia na tym stanowisku w firmach telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.

Ślusarz

Cele kierunkowe zawodu:

-Rynek techniczny zawodowy
-Podstawy elektrotechniki i mechatroniki.
-Podstawy konstrukcji maszyn
-Technologia wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
-Technologia wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
-Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
-Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
-Montaż, naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
-Język obcy zawodowy.

Absolwent znajdzie zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych, jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń. Dynamicznie rozwijający się rynek producentów podzespołów i zespołów pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz duży postęp techniczny i technologiczny kształtuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie ślusarz. Kształcenie w tym zawodzie jest niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy. Po ukończeniu właściwego kursu spawania, uzupełniającego kompetencje zawodowe może również pracować jako spawacz.

Lakiernik samochodowy

Cele kierunkowe zawodu:

-Poznasz jak przygotować powierzchnie do naniesienia powłok lakierniczych;
-Nauczysz się nanoszenia powłok lakierniczych;
-Nauczysz się renowacji powłoki lakierowanej;
-Poznasz sposoby kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych.

Podstawowe zadania osoby wykonującej ten zawód to przede wszystkim: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców. Zawód lakiernik samochodowy zaliczany jest do zawodów deficytowych.

Mechanik pojazdów samochodowych

Cele kierunkowe zawodu:

-Nauka wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
-Nauka diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
-Nauka wykonywania napraw pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Cele kierunkowe zawodu:

-Nauka użytkowania pojazdów
-Poznanie narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
-Poznanie obsługi pojazdów rolniczych, środków, transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
-Nauka oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
-Praktyczne wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych , serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.