4 letnie Liceum Ogólnokształcące

- klasa promocji zdrowia
- klasa matematyczno – techniczna
- klasa dziennikarska

5 letnie Technikum

- technik hotelarstwa
- technik informatyk z elementami e-sportu
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- technik programista
- technik pojazdów samochodowych
- technik mechatronik

3 letnia Szkoła Branżowa 1stopnia

- pracownik obsługi hotelarskiej
- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
- ślusarz
- lakiernik samochodowy
- mechanik pojazdów samochodowych
- mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

PO GIMNAZJUM

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA - PO GIMNAZJUM

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA - PO SZKOLE PODSTAWOWEJ