Liceum ogólnokształcące 2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Szkoła z około 75 – letnią tradycją, której uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Starosty Płockiego, Fundacji „Orlen – Dar Serca”, uczestniczą w projektach i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym i społecznym. Uczniowie LO to aktywni wolontariusze, uczestnicy , laureaci i finaliści wielu konkursów o różnorodnej tematyce, osoby, które realizują swoje pasje w wielu obszarach życia szkolnego. Oferujemy naukę w zakresie rozszerzeń: języka polskiego, chemii, biologii, historii, wos-u, fizyki, informatyki, geografii,  języków obcych (w zależności od preferencji uczniów).

Zapraszamy do podjęcia nauki w tej szkole.

Po GIMNAZJUM – nauka trwa 3 lata

LOa: klasa humanistyczno-społeczna z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, język angielski, przedmiot wybrany (historia lub geografia)

LOb: klasa techniczno-przyrodnicza z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka lub biologia, język angielski, przedmiot wybrany (geografia lub chemia)

Po SZKOLE PODSTAWOWEJ –  nauka trwa 4 lata

LO1: klasa humanistyczno-społeczna z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, język angielski, filozofia,  przedmiot wybrany (historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie)

LO2: klasa techniczno-przyrodnicza z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka lub biologia, język angielski, przedmiot wybrany (geografia lub chemia lub fizyka lub informatyka)