Oferta

4 letnie Liceum Ogólnokształcące

-klasa promocji zdrowia

-klasa matematyczno – techniczna

-klasa dziennikarska

 

5 letnie Technikum

-technik hotelarstwa

– technik informatyk z elementami e-sportu

– technik grafiki i poligrafii cyfrowej

-technik programista

-technik pojazdów samochodowych

-technik mechatronik

 

3 letnia Szkoła Branżowa 1stopnia

-pracownik obsługi hotelarskiej

-monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

-ślusarz

-lakiernik samochodowy

-mechanik pojazdów samochodowych

-mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych