DRZWI OTWARTE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH    29 MARCA 2019r.  – ZAPRASZAMY od godziny  9.30

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/20

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Po GIMNAZJUM – nauka trwa 3 lata

Po SZKOLE PODSTAWOWEJ -  nauka trwa 4 lata

Zapraszamy do podjęcia nauki w tej szkole.

TECHNIKUM

Zapraszamy do podjęcia nauki w technikum:

Po GIMNAZJUM – nauka trwa 4 lata:

 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • Technik hotelarstwa
 • Technik pojazdów samochodowych

Po SZKOLE PODSTAWOWEJ – nauka trwa 5 lat:

 • Technik ekonomista
 • Technik informatyk
 • Technik hotelarstwa
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej*
 • Technik teleinformatyk*
 • Technik fotografii i multimediów*

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA ( 3 lata nauki)                     

 Zapraszamy do podjęcia nauki w naszej szkole w następujących zawodach:

Po GIMNAZJUM:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Sprzedawca

Po SZKOLE PODSTAWOWEJ:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Sprzedawca
 • Magazynier – logistyk*

*nowe kierunki kształcenia – pełną informację podamy po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Warszawie