Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016:

 

Przewodniczący Samorządu: Witold Garstka

Zastępca: Jan Sapiński

Sekretarz: Przemek Pietrzak

Członek Rady SU: Weronika Tarka

Sekcja dekoracyjna: Ewelina Chmielewska, Kamila Gajewska, Patrycja Karulak, Magdalena Pietrzak

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Kinga Lewandowska