Szkolny klub sportowy

Szkoła nasza uczestniczy w ogólnopolskim programie Szkolny Klub Sportowy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem programu jest umożliwienie młodzieży udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych, pozalekcyjnych. W ramach SKS zajęcia w naszej szkole odbywają się we wtorki i środy w godzinach 14.15 – 15.15. Nauczyciel prowadzący – p. Paweł Szczypawka.