Szkolny klub sportowy

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie Szkolny Klub Sportowy. Jest to kontynuacja zeszłorocznego programu.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem programu jest umożliwienie młodzieży udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych, pozalekcyjnych.

W ramach SKS zajęcia w naszej szkole odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 14.15 – 15.15.

Nauczyciel prowadzący – p. Paweł Szczypawka.