Technik hotelarstwa

Jest to kierunek dla tych, którzy są wiecznie uśmiechnięci  i lubią być z ludźmi.

Program technikum hotelarstwa pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi recepcji hotelowej, technik pracy w hotelarstwie, gastronomii hotelowej , języka obcego branżowego jak również zasad kierowania obiektem hotelarskim

Po ukończeniu tej szkoły możesz pracować :

  •  W hotelach najwyższych kategorii
  • W ośrodkach wypoczynkowych i ośrodkach SPA
  • W pensjonatach, zajazdach, motelach, prywatnych kwaterach
  • W restauracjach i firmach cateringowych
  • Na promach statkach wycieczkowych
  • We własnej bazie noclegowej

W trakcie nauki czekają Cię ciekawe wycieczki do hoteli, ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych, ośrodków SPA jak również  praktyki  zawodowe w tych miejscach. Zajęcia  z przedmiotów zawodowych odbywają  estetycznych pracowniach  wyposażonych tak,  jak  prawdziwa sala restauracyjna, recepcja, kuchnia  i pokój hotelowy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa po jej ukończeniu i zdaniu egzaminów zawodowych zdobędzie certyfikat zawodowy do wykonywania tego zawodu .