Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych

Jeśli lubisz naprawiać, skręcać i rozkręcać samochody, poznawać ich budowę i poszczególne części jest to zawód dla Ciebie. Zwłaszcza, że wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

UCZĄC SIĘ W TYM ZAWODZIE MOŻESZ BEZPŁATNIE UZYSKAĆ PRAWO JAZDY KATEGORII B

Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz pracować:

 • We własnym warsztacie samochodowym
 • W stacji diagnostycznej
 • Jako kierowca
 • W serwisach i salonach samochodowych
 • W sklepach z częściami do pojazdów samochodowych

W szkole są nowocześnie wyposażone pracownie do zajęć praktycznych i kształcenia zawodowego teoretycznego, organizowane są wycieczki i wyjazdy do salonów samochodowych, serwisów i stacji diagnostycznych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego w obrębie kwalifikacji:
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych zdobędzie certyfikat zawodowy uprawniający do wykonywania tego zawodu. Może również uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

UCZĄC SIĘ W TYM ZAWODZIE MOŻESZ BEZPŁATNIE UZYSKAĆ PRAWO JAZDY KATEGORII B i T oraz nauczyć się jazdy i pracy kombajnem zbożowym. Jest to kierunek dla tych, którzy lubią pracę  maszynami rolniczymi, chcą uzyskać uprawnienia rolnicze aby w przyszłości prowadzić własne gospodarstwo rolne i móc korzystać z programów Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, np. działanie z nowego  PROW premia „Młody Rolnik”

Jako mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych możesz pracować również:

 • w sklepach z częściami zamiennymi do ciągników i maszyn rolniczych
 • w zakładach naprawy maszyn i urządzeń rolniczych
 • w szkółkach i gospodarstwach ogrodniczych
 • we własnym zakładzie usług dla rolnictwa

W trakcie nauki poznasz budowę i zasady eksploatacji ciągników rolniczych oraz maszyn stosowanych w rolnictwie. Nauczysz się je diagnozować i naprawiać.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego w obrębie kwalifikacji:
M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie oraz
M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie zdobędzie certyfikat zawodowy uprawniający do wykonywania tego zawodu Może również uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Mechanik motocyklowy – NOWY ZAWÓD w Naszej Szkole

 

UCZĄC SIĘ W TYM ZAWODZIE MOŻESZ BEZPŁATNIE UZYSKAĆ PRAWO JAZDY KATEGORII A

Jeśli  chopper, cruser, bobber, enduro, trika, cross to nazwy, które nie są Ci obce i chcesz jeszcze więcej się o nich dowiedzieć  to jest to kierunek dla Ciebie.

Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować jako:

 • mechanik motocyklowy
 • sprzedawca motorów
 • serwisant
 • właściciel sklepu z motocyklami
 • sprzedawca w sklepie z akcesoriami dla motocyklistów

W trakcie nauki poznasz budowę motocykli, nauczysz się je diagnozować i naprawiać wykorzystując sprzęt i przyrządy warsztatowe.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy  po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego w obrąbie kwalifikacji:
M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli zdobędzie certyfikat zawodowy uprawniający do wykonywania tego zawodu.

 

Kierowca – mechanik – NOWY ZAWÓD w Naszej Szkole

 

UCZĄC SIĘ W TYM ZAWODZIE MOŻESZ BEZPŁATNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU NA  PRAWO JAZDY KATEGORII C ORAZ UZYSKAĆ PRAWO JAZDY KATEGORII B

Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować jako:

 • kierowca
 • mechanik samochodowy
 • koordynator transportu drogowego
 • właściciel firmy transportowej

W trakcie nauki przygotujesz się do prowadzenia pojazdów samochodowych, wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy, prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy, wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca –mechanik  po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego w obrębie kwalifikacji:
A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego zdobędzie certyfikat zawodowy uprawniający do wykonywania tego zawodu. Może również uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.