„PROGRAM OBCHODÓW 260-lecia URODZIN PATRONA
W ŚRODOWISKU SZKOŁY KLUBOWEJ w GĄBINIE”

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ


1. Przygotowanie gazetki okolicznościowej o Patronie (kwiecień/maj 2015).
2. Przeprowadzenie lekcji o Patronie dla uczniów klas pierwszych (kwiecień/maj 2015)
3. Opracowanie scenariusza lekcji wychowawczej poświęconej S. Staszicowi oraz prezentacji multimedialnej dla uczniów pozostałych klas (kwiecień 2015).
4. Przygotowanie tablicy informacyjnej o Patronie Szkoły (maj 2015).
5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej o Patronie (maj 2015).
6. Umieszczenie prezentacji na stronie internetowej Szkoły (maj 2015).
7. Rozpowszechnienie gazetki szkolnej o Patronie w środowisku lokalnym (maj/czerwiec 2015).
8. Przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy o Patronie (do 30 maja).
9. Szkolna uroczystość poświęcona 260 rocznicy urodzin Patrona – happening, flash mob, „selfie z Patronem”, „Staśki” – pieczenie ciasteczek (maj 2015).
10. Napisanie artykułu promującego postać Patrona i działania Szkoły w środowisku lokalnym (strona internetowa szkoły, lokalne media) – czerwiec 2015.