Uczniowie z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie na praktykach w Grecji

30 maja to kolejna ważna data w realizacji projektu Erasmus+ „Po doświadczenia zawodowe do Europy”. Do Grecji wyruszyła 58 osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica aby zdobyć nowe doświadczenia, w szczególności zawodowe, ale również kulturowe i społeczne.

Podczas dwutygodniowego pobytu uczniowie będą realizować program praktyki zawodowej w miejscowych hotelach, warsztatach samochodowych i firmach informatycznych. Udział w projekcie daje uczestnikom możliwość rozwoju umiejętności zawodowych, ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy dotyczącej kierunku nauczania, w którym się kształcą. Dodatkowym atutem będzie także podniesienie kompetencji językowych w zakresie  słownictwa i sformułowań branżowych. Uczniowie będą mieli również niepowtarzalną okazję zwiedzić wybrane zabytki Grecji oraz realizować bogaty program kulturalny.

Projekt o numerze 2020 1 PL01 KA102 081262 realizowany w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w roku szkolnym 2020/2021 w ramach programu Erasmus+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Udział w praktykach wpłynie również na zwiększenie samodzielności oraz otwartości uczniów a wszelkie zdobyte czy rozwinięte kompetencje będą nieocenionym atutem w kontekście konkurencyjności na rynku pracy.

Przed wyjazdem uczniowie przeszli przygotowanie do mobilności obejmujące:

  • kurs języka angielskiego mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie słownictwa, komunikatywności i sformułowań branżowych
  • zajęcia z pedagogiem przygotowujące do dwutygodniowego wyjazdu za granicę
  • zajęcia kulturowe, mające na celu zapoznanie uczniów z kulturą grecką
  • zajęcia przygotowawcze z koordynatorem projektu.

Główne cele realizowanego projektu:

  • przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub zagranicą w środowisku międzynarodowym i realizację europejskiej ścieżki kształcenia;
  • wspieranie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry uczącej;
  • zwiększenie konkurencyjności absolwentów na lokalnym, krajowym oraz europejskim rynku pracy, którzy potrafią komunikować się w języku obcym w sytuacjach życiowych i zawodowych;
  • podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności językowych;

W efekcie zwiększy się atrakcyjność naszych absolwentów na krajowym jak i europejskim rynku pracy.

Zachęcamy do odwiedzania i lajkowania Wydarzenia z relacją z praktyk na FB szkolnym pod nazwą Staszic na praktykach w Grecji 2021 „Po doświadczenia zawodowe do Europy”

Eliza Bałdyga

Może Ci się również spodoba