Portfolio

· Poznaj naszych nauczycieli ·

Kadra kierownicza

Jadwiga Irena Milewska

Dyrektor Szkoły od 2019 r

Nauczyciel Podstaw przedsiębiorczości oraz WF

 

Anna Dybiec

Wicedyrektor Zespołu Szkół

Nauczyciel  rewalidacji, nauczyciel przedmiotów zawodowych branży hotelarskiej oraz przedsiębiorczości

 

Janusz Pielaciński

Wicedyrektor Zespołu Szkół

Wicedyrektor Zespołu Szkół od 01.09.2021, nauczyciel geografii

 

Monika Bogdzińska

Kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciel matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa

 

Nauczyciele

Julita Adamska

Nauczyciel współorganizujący nauczanie specjalne

 

Eliza Bałdyga

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży informatycznej, informatyki oraz E-SPORTU

 

Maria Elżbieta Błaszczyk

Wicedyrektor Zespołu Szkół w latach 2008 – 2023, nauczyciel przedmiotów zawodowych branży hotelarskiej oraz doradztwa zawodowego

 

Monika Brzezińska

Nauczyciel biologii

 

 

Dariusz Buła

Nauczyciel religii

 

Agata Chyra

Nauczyciel języka angielskiego

 

Grzegorz Cichosz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży motoryzacyjnej, mechatronicznej i informatycznej

Ksiądz Karol Frankowski

Ksiądz – nauczyciel religii

 

Dorota Izydorska

Nauczyciel języka angielskiego oraz języka polskiego

 

 

Alicja Jakubowska

Nauczyciel przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych

 

 

Mariusz Janczewski

Nauczyciel zajęć praktycznych branży motoryzacyjnej

 

 

Dorota Jażdrzyk

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży informatycznej

 

 

Joanna Kłobukowska

Nauczyciel matematyki

 

 

Kamilla Krakowska

Pedagog, nauczyciel języka rosyjskiego

 

 

Jolanta Lewandowska

Nauczyciel języka polskiego oraz zajęć z dziennikarstwa

Kinga Lewandowska

Nauczyciel języka angielskiego oraz języka rosyjskiego

 

Marcin Lichota

Nauczyciel historii

 

Małgorzta Mofina-Olejnik

Nauczyciel języka polskiego, historii oraz historii i teraźniejszości

 

 

Tomasz Obidowski

Nauczyciel WF, opiekun chóru i zespołu STA-CHÓREK

 

 

Maria Olszewska

Nauczyciel bibliotekarz 

 

 

Teodozja Olszewska

Psycholog, instruktor zespołu mażoretek

Elżbieta Ostrowska

Nauczyciel matematyki, przedmiotów zawodowych branży informatycznej oraz informatyki

 

Zbigniew Ożdżyński

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży motoryzacyjnej

 

 

Piotr Pietracho

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży informatycznej oraz informatyki

 

 

Beata Rybnik

Nauczyciel języka polskiego oraz nauczyciel rewalidacji

 

Marzena Sosińska

Nauczyciel języka niemieckiego, lider WDN

Paula Stelmaszczyk

Nauczyciel matematyki

Agnieszka Strzałkowska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych przedmiotów zawodowych z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej

Paweł Szczypawka

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa oraz WF

 

 

Agata Sztygiel

Pedagog, nauczyciel przedmiotów zawodowych branży hotelarskiej oraz WDŻ

 

Beata Żabka

Nauczyciel religii oraz przedmiotów z zakresu poligrafii cyfrowej

 

 

Agnieszka Boch

Nauczyciel matematyki

 

Iryna Chkhartyshvili

Nauczyciel przedmiotów w branży mechanicznej

Ewa Chmielecka

Nauczyciel fizyki i rewalidacji

Paweł Chmielecki

Nauczyciel zajęć praktycznych branży motoryzacyjnej i rolniczej

Bartosz Chyra

Nauczyciel WF

 

Karol Fibich

Nauczyciel zajęć praktycznych branży motoryzacyjnej i rolniczej

 

Agnieszka Jabłońska

Nauczyciel języka niemieckiego

Józwik Anna

Nauczyciel matematyki i geografii

 

Jolanta Kędzia

Nauczyciel WF

 

Leszek Kędzia

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży motoryzacyjnej

 

Ludmiła Koprowicz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży hotelarskiej

Kowalczyk Anna

Nauczyciel przepisów ruchu drogowego i przedmiotów zawodowych branży rolniczej

 

Bogumiła Kowalczyk

Nauczyciel języka polskiego i historii

 

Donata Krystecka

Nauczyciel języka francuskiego

 

Katarzyna Kuplińska

Nauczyciel języka angielskiego

Emilia Lewandowska

Nauczyciel języka polskiego

Wiesława Marcinkowska- Kamińska

Nauczyciel geografii

 

Iwona Michalska-Milczarek

Nauczyciel języka polskiego, historii oraz historii i teraźniejszości

Przemysław Milczarski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży motoryzacyjnej i doradztwa zawodowego

Iwona Motylewska-Białek

Nauczyciel plastyki

Jolanta Paczkowska

Nauczyciel historii

 

Małgorzata Pikalska

Nauczyciel języka angielskiego

Maria Sieklecka

Nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel biologii

Marzanna Szafrańska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży rolniczej i motoryzacyjnej

Karina Świerczyńska

Nauczyciel języka angielskiego

Radosław Tarka

Nauczyciel informatyki

Joanna Woźniak

Nauczyciel chemii

Aleksander Zalewski

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży informatycznej

Ksiądz Roman Zieliński

Ksiądz – nauczyciel religii