DYREKCJA

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Jadwiga Irena Milewska

Wicedyrektor: mgr inż. Maria Elżbieta Błaszczyk

Wicedyrektor: mgr Janusz Pielaciński

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Monika Bogdzińska