DYREKCJA

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Jadwiga Irena Milewska

Wicedyrektor: mgr Anna Dybiec

Wicedyrektor: mgr Janusz Pielaciński

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Monika Bogdzińska