e Twinning

eTwinning jest częścią Erasmus+, programu Unii Europejskiej wspierającego edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które się komunikują, współpracują, realizują projekty, dzielą się doświadczeniem i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.

Trzecia Krajowa Odznaka Jakości

 1 lipca 2022 otrzymaliśmy z Biura eTwinning potwierdzenie przyznania Krajowej Odznaki Jakości za międzynarodowy projekt „Deutsche Redewendungen”. Projekt spełnia kryteria KJO. Odznaka Jakości przyznawana jest projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów. 

Jesteśmy dumni z naszej młodzieży (grupa j. niemieckiego z kl. I TI), która przez sześć miesięcy (od połowy października 2021 do połowy maja 2022) wykonywała zadania projektowe.

Kolejna Krajowa Odznaka Jakości przyznana

20 czerwca otrzymaliśmy z Biura eTwinning potwierdzenie przyznania Krajowej Odznaki Jakości za międzynarodowy projekt „Zungenbrecher und Lieder im DaF”. Projekt spełnia kryteria KJO. Odznaka Jakości przyznawana jest projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Jesteśmy dumni z naszej młodzieży (grupa j. niemieckiego z kl. III LO1 i III LO2), która przez cztery miesiące (od połowy stycznia do połowy maja 2022) wykonywała wszystkie zadania projektowe.

 

Rok szkolny 2020/2022

 
„Fiktive Familie” – Krajowa Odznaka Jakości
 

Rok szkolny 2021/2022

„Zungenbrecher und Lieder im DaF”
„Deutsche Redewendungen”
„Deutsch lernen mit Spielen und Rätseln”
„Die schönste Zeit des Jahres” – Krajowa Odznaka Jakości