Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

Cele kierunkowe zawodu:
 

– Nauka wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych

– Nauka diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

– Nauka wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów.

Mechanik-operator  pojazdów i maszyn rolniczych

Cele kierunkowe zawodu:

– Nauka użytkowania pojazdów

– Poznanie narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej

– Poznanie obsługi pojazdów rolniczych, środków, transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

– Nauka oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

– Praktyczne wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych , serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Pracownik obsługi hotelowej

Cele kierunkowane zawodu:

– Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

– Przygotowanie i podawanie śniadań

– Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie

Z roku na rok wzrasta liczba obiektów hotelarskich w różnych regionach kraju, również w naszej części. Coraz więcej obiektów hotelarskich nastawionych jest na obsługę biznesu, a także na obsługę gościa indywidualnego. Polacy z większą częstotliwością korzystają z bogatszej bazy noclegowej, doceniając lokalne i tradycyjne walory regionów. Trend ten poprawia wskaźniki obłożenia obiektów przez cały rok. Kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.