Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia  3 letnia – KLASY:

Mechanik pojazdów samochodowych

 
Cele kierunkowe zawodu:
-Nauka wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
-Nauka diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
-Nauka wykonywania napraw pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Cele kierunkowe zawodu:

-Nauka użytkowania pojazdów
-Poznanie narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
-Poznanie obsługi pojazdów rolniczych, środków, transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.
-Nauka oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
-Praktyczne wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych , serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Cele kierunkowe zawodu:

-Nauka podstaw telekomunikacji

-Wykonywanie montażu i konserwacji traktów telekomunikacyjnych

-Wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych

-Nauka montażu i konfiguracji urządzeń abonenckich

-Język obcy zawodowy

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:
– montaż i utrzymywanie torów telekomunikacyjnych urządzeń abonenckich
-montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych;
-wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych;
-montaż i konfigurowanie urządzeń abonenckich

Możliwość zatrudnienia na tym stanowisku w firmach telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.

Lakiernik samochodowy

Cele kierunkowe zawodu:

-Poznasz jak przygotować powierzchnie do naniesienia powłok lakierniczych;

-Nauczysz się nanoszenia powłok lakierniczych;

-Nauczysz się renowacji powłoki lakierowanej;

-Poznasz sposoby kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych.

Podstawowe zadania osoby wykonującej ten zawód to przede wszystkim: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców. Zawód lakiernik samochodowy zaliczany jest do zawodów deficytowych.

NOWOŚĆ

Pracownik obsługi hotelowej

Cele kierunkowane zawodu:
– Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
-Przygotowanie i podawanie śniadań
-Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie

Z roku na rok wzrasta liczba obiektów hotelarskich w różnych regionach kraju, również w naszej części. Coraz więcej obiektów hotelarskich nastawionych jest na obsługę biznesu, a także na obsługę gościa indywidualnego. Polacy z większą częstotliwością korzystają z bogatszej bazy noclegowej, doceniając lokalne i tradycyjne walory regionów. Trend ten poprawia wskaźniki obłożenia obiektów przez cały rok. Kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.