Branżowa szkoła I stopnia

Cele kierunkowe zawodu:

– Nauka wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych

– Nauka diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

– Nauka wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych. Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów.

Cele kierunkowe zawodu:

– Nauka użytkowania pojazdów

– Poznanie narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej

– Poznanie obsługi pojazdów rolniczych, środków, transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

– Nauka oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

– Praktyczne wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych , serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Cele kierunkowane zawodu:

– Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

– Przygotowanie i podawanie śniadań

– Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie

Z roku na rok wzrasta liczba obiektów hotelarskich w różnych regionach kraju, również w naszej części. Coraz więcej obiektów hotelarskich nastawionych jest na obsługę biznesu, a także na obsługę gościa indywidualnego. Polacy z większą częstotliwością korzystają z bogatszej bazy noclegowej, doceniając lokalne i tradycyjne walory regionów. Trend ten poprawia wskaźniki obłożenia obiektów przez cały rok. Kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Cele kierunkowe zawodu:

– Poznasz jak przygotować powierzchnie do naniesienia powłok lakierniczych;

– Nauczysz się nanoszenia powłok lakierniczych;

– Nauczysz się renowacji powłoki lakierowanej;

– Poznasz sposoby kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych.

Podstawowe zadania osoby wykonującej ten zawód to przede wszystkim: przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych, przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów, nanoszenie powłok lakierniczych, renowacja powłoki lakierowanej, kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych. W zawodzie tym duże znaczenie mają uzdolnienia techniczne, dobry wzrok oraz sprawność rąk i palców. Zawód lakiernik samochodowy zaliczany jest do zawodów deficytowych.

Cele kierunkowe zawodu:

– Nauka podstaw telekomunikacji

– Wykonywanie montażu i konserwacji traktów telekomunikacyjnych

– Wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych

– Nauka montażu i konfiguracji urządzeń abonenckich

– Język obcy zawodowy

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:
– montaż i utrzymywanie torów telekomunikacyjnych urządzeń abonenckich
– montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych;
– wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych;
– montaż i konfigurowanie urządzeń abonenckich

Możliwość zatrudnienia na tym stanowisku w firmach telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.