Aktualności

Prezentacje kierunków kształcenia 

Film obrazujący realizację projektu – „Po doświadczenia zawodowe do Europy”

Apel ogólnoszkolny

W dniu 19.01.2022 Pani Dyrektor Jadwiga Irena Milewska zaprosiła uczniów na apel. Spotkanie odbyło się z podziałem na klasy z […]

Porozumienie o współpracy w firmą XEROSERWIS

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku pracy w dniu 18 stycznia zawarliśmy z Firmą XEROSERWIS porozumienie. Celem naszej współpracy jest podniesienie […]

Wykaz podręczników – przedmioty ogólnokształcące. Rok szkolny 2021/2022:

Liceum ogólnokształcące

Technikum

Branżowa Szkoła I Stopnia

UWAGA: Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych zostanie podany przez nauczycieli podczas pierwszych zajęć.

PEŁEN WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie w roku szkolnym 2021/2022