„Rozwiń skrzydła ze Staszicem w Europie”

UWAGA UCZNIOWIE TECHNIKUM

z klas trzecich i czwartych po podstawówce !

PROJEKT

„Rozwiń skrzydła ze Staszicem w Europie”

o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063325,

 współfinansowany przez Unię Europejską.

Realizowany jest w okresie 1.06.2022r. do 31.08.2023r.,

skierowany do 27 osobowej grupy uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego,

w celu podniesienia kompetencji zawodowych.

Przewidywana mobilność edukacyjna (praktyki zawodowe) odbędą się w terminie :

16.04.2023r. – 29.04.2023r.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 50 299 EURO.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Aneks do regulaminu