Technikum

Przedmioty zawodowe: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, lokalne systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej, tworzenie i kształtowanie aplikacji–laboratorium, administrowanie serwerami systemami operacyjnymi, język angielski zawodowy.

Przedmiot uzupełniający: e-sport

Drugi język obcy: język niemiecki /język francuski /język rosyjski

W ramach specjalizacji e-sportowej uczniowie będą brać udział w rozgrywkach gier komputerowych tzw. e-sporcie. Zajęcia e-sportowe skupiają się poza rywalizacją w e-sporcie również na:

-nauce taktyki i odpowiednich zachowań w grach komputerowych

-treningach we wspólnym gronie oraz z profesjonalnymi graczami

-wyjazdy na wydarzenia e-sportowe, turnieje.

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informacyjnych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domach (projektanci, graficy)

Przedmioty zawodowe: przygotowanie do zawodu programisty, bazy danych, strony i aplikacje internetowe, język angielski zawodowy, tworzenie i zarządzanie bazami danych, tworzenie stron i aplikacji internetowych, podstawy programowania, aplikacje desktopowe i mobilne aplikacje webowe.

Drugi język obcy: język niemiecki /język francuski /język rosyjski

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy bez danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą. Zawód technik programista należy do branży teleinformatycznej.

Dodatkowe umiejętności zawodowe, które nabędziesz podczas nauki:
-nauczysz się jak zabezpieczyć sieć komputerową i system komputerów

-poznasz budowę i konfigurację sieci komputerowych

-poznasz zagadnienia grafiki 3D i wydruk 3D

-nauczysz się programowania mikrokontrolerów i prostych układów

-poznasz różne języki programowania

-nauczysz się jak serwisować urządzenia techniki komputerowej

-nauczysz się tworzenia i testowania aplikacji

Przedmioty zawodowe: podstawy poligrafii, podstawy projektowania graficznego, podstawy projektowania publikacji, rysunek techniczny, język angielski w poligrafii, maszyny i urządzenia cyfrowe i postpresowe planowanie produkcji poligraficznej. Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość nawiązywania kontaktów z pracodawcami współpracującymi ze szkołą i podejmowania pracy zarobkowej.

Drugi język obcy: język niemiecki /język francuski /język rosyjski

Absolwent może być zatrudniony m.in. w: studiach graficznych, agencjach reklamowo-wydawniczych, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw.

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty zawodowe: podstawy konstrukcji maszyn, rysunek techniczny, przepisy ruchu drogowego, budowa pojazdów samochodowych, technologia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza w branży mechanicznej, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, nowoczesne technologie w branży motoryzacyjnej, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, język angielski zawodowy.

Drugi język obcy: język niemiecki /język francuski /język rosyjski

Zatrudnienie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oferują:

-prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów.:

-przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów).:

-instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).:

-warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych.:

-stacje serwisowe.:

-autoryzowane stacje obsługi pojazdów.:

-firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru).:

– przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej.:

-firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi.:

-przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.:

Mechanik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Przedmioty zawodowe: organizacja pracy w hotelarstwie, działalność recepcji, usługi żywieniowe w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, obsługa konsumenta, rezerwacja usług hotelarskich, obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, język angielski w hotelarstwie.

Przedmiot uzupełniający: obsługa kelnerska w hotelu

Drugi język obcy: język niemiecki /język francuski /język rosyjski

Kończąc szkołę uzyskasz wykształcenie średnie i tytuł technika hotelarstwa. Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, ośrodkach agroturystycznych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową. Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik mechatroniki to obecnie najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy.

Przedmioty realizowane w tym kierunku to elektrotechnika i elektronika, technologie i konstrukcje mechaniczne, pneumatyka i hydraulika. Uczniowie poznają urządzenia i systemy mechatroniczne i zagłębią się w działalność gospodarczą.

Drugi język obcy: język niemiecki /język francuski /język rosyjski

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie technik mechatroniki, możemy zostać zatrudnieni w zakładach o zautomatyzowanym i  robotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, ale przede wszystkim samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach np.: konstruktora, technologa, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty ds. zaopatrzenia, specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego.

To przede wszystkim zawód z ogromną przyszłością!

Uczniowie technikum reklamy poznają zagadnienia związane z wykonywaniem projektów reklamy oraz jej podstaw, a także nauczą zarządzania kampanią reklamową. Będą pracować nad planowaniem kampanii, a następnie nad jej realizacją.  Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Drugi język obcy: język niemiecki /język francuski /język rosyjski

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje, można podjąć pracę jako grafik komputerowy, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw public relations, specjalista do spraw reklamy, administrator produkcji filmowej, handlowiec.