Branżowa Szkoła II Stopnia

Technik pojazdów samochodowych  (dla tych kandydatów, którzy ukończyli mechanika pojazdów samochodowych)

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (dla tych kandydatów, którzy ukończyli mechanika – operatora pojazdów i maszyn rolniczych)

Branżowa Szkoła II Stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych. Ukończenie jej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

Osoba, która ukończy branżową szkołę II stopnia posiada wykształcenie średnie branżowe

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia 2024/2025 – wkrótce dostępny