Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

W ramach projektu Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie realizowane są następujące zadania:

1. Staże dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia
2. Szkolenia zawodowe dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia
3.Wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe
4. Rozwój doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy
5. Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych w technikum i branżowej szkole I stopnia.
6. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej.