Klub Ośmiu

Klub Ośmiu-Młodzieżowy Wolontariat


Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat istnieje w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie od 2003/2004 roku. Został powołany przez Fundację „Świat na Tak”. Klub Ośmiu jest grupą młodzieży szkolnej w wieku od 16 do 19 lat, która aktywnie działa w swoim środowisku lokalnym i pomaga potrzebującym. Obecnie liczy ponad 20 osób. Wśród nich są uczniowie klas Liceum, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. Celem Klubu Ośmiu jest wychowanie młodzieży do brania pełnej odpowiedzialności za siebie i reagowania na potrzeby otaczającego środowiska. Wolontariuszy obowiązują trzy zasady: zasada osobistej pracy i zaangażowania w pomoc potrzebującym, etyczna zasada Kazimierza Lisieckiego „wstyd za zło” oraz zasada budowania cywilizacji miłości.

Uczniowie należący do Klubu Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu wraz z opiekunami ustalają plan pracy na każdy rok szkolny i od września do czerwca realizują poszczególne zadania. Pola aktywności są bardzo różne w zależności od potrzeb dostrzeganych przez klubowiczów.

Oto nasze niektóre działania:

 • „Świąteczna Paczka” – przeprowadzanie wśród społeczności szkolnej zbiórki słodyczy, pomocy szkolnych oraz zabawek dla wychowanków Domu Dziecka w Gostyninie (Bratoszewie),
 • Pomoc w organizacji wigilii środowiskowej przygotowywanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie,
 • Organizowanie andrzejkowych spotkań integracyjnych dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach i w Mocarzewie,
 • Rozprowadzanie cegiełek Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”,
 • Zbiórka zużytych telefonów komórkowych na rzecz pomocy Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach (we współpracy z PWSZ w Płocku),
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” – zbiórka monet na rzecz dzieci z domów dziecka,
 • „Marzycielska Poczta” – ogólnopolska akcja polegająca na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci,
 • Udział w Spotkaniach Integracyjnych Szkolnych Klubów Wolontariusza w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,
 • Spotkania opłatkowe wolontariuszy Klubu Ośmiu,
 • Spotkania integracyjne z podopiecznymi Domu Dziecka w Gostyninie(Bratoszewie),
 • „Życzenia świąteczne dla…” – przygotowywanie kartek z życzeniami oraz odwiedziny seniorów w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie,
 • Udział w akcji „Detektyw Grosik” – zbiórka monet w ramach ogólnopolskiej kampanii PCK „Gorączka Złota”.

Szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, lecz środowisko, gdzie kształtuje się postawy młodych ludzi.

Cieszymy się, że młodzież naszej szkoły aktywnie działa w Klubie Ośmiu. Poprzez bezinteresowną i dobrowolną pracę na rzecz potrzebujących młodzi ludzie odkrywają własną wartość, czują się akceptowani, a przede wszystkim rozwijają w sobie postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.