Stowarzyszenie IUVENES

Stowarzyszenie „IUVENES” na rzecz Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz lokalnej społeczności istnieje w naszej szkole od maja 2018r. Pomysłodawcą powstania Stowarzyszenia była Pani Joanna Matuszewska, oraz Dyrektor Szkoły Pani Danuta Kowalkowska Fiłoniuk. Założycielami oraz członkami zarządu są pracownicy szkoły Pani Joanna Matuszewska- Prezes Stowarzyszenia, Pan Tomasz Jankowski- Wiceprezes Stowarzyszenia, Pan Rafał Machała- Sekretarz oraz Pani Agnieszka Ambroziak- Skarbnik. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia „IUVENES” jest Dyrektor Szkoły Pani Jadwiga Irena Milewska
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) Promowanie i nagradzanie uczniów zdolnych.
2) Współudział w inicjowaniu, koordynowaniu i uzyskiwaniu środków na rzecz uczniów i ZS im. St. Staszica w Gąbinie.
3) Kultywowanie tradycji patriotycznych, historycznych i obyczajowych.
4) Promocja szkoły oraz popularyzowanie postaci patrona szkoły.
5) Działanie na rzecz integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym oraz pokonywanie barier mentalnych szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i starszych.
6) Pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i wspierania realizacji jej zadań.
7) Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
8) Promocja wolontariatu.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1) Podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi celami Stowarzyszenia.
2) Wspieranie, organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.
3) Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.
4) Inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność regulaminową Stowarzyszenia.

W roku 2019 realizujemy dwa projekty. Pierwszy projekt realizowaliśmy w maju pt. „Powiatowa Olimpiada Integracyjna 2019”, drugi projekt będzie realizowany w grudniu pt. „Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”, oba projekty maja na celu integrację naszej młodzieży z osobami niepełnosprawnymi oraz środowiskiem lokalnym a także promocję Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. W lutym nasze Stowarzyszenie sfinansowało również projekt baneru promującego szkołę.
Osoby które chciałyby wesprzeć regulaminową działalność Stowarzyszenia i włączyć się w promocję naszej szkoły zapraszamy do współpracy i kontaktu
stowarzyszenie27@wp.pl oraz podajemy numer rachunku bankowego na który można przekazać wsparcie finansowe na działalność Stowarzyszenia.
NR RACHUNKU BANKOWEGO- 75 9013 0003 0000 1023 2000 0010