Erasmus+

2019/2020
„Młodzi kontra
stereotypy”

Projekt „Młodzi kontra stereotypy” o numerze POWERVET20191PL01nr KA 102063729 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt o numerze 2020-1-PL01-KA102-081262 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe