„Po doświadczenia zawodowe do Europy”

Projekt
o numerze
2020 1 PL01 KA102 081262
realizowany w
Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
w roku szkolnym 2020/2021

„Po doświadczenia zawodowe do Europy”

w ramach programu

Erasmus+

ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego,

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu:

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i
absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele technikum w Zespole Szkół im. St. Staszica  rozpoczęli realizację  projektu „Po doświadczenia zawodowe do Europy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-081262 z programu ERASMUS+ realizowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” akcji 1 Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach konkursu wniosków 2020.

W ramach projektu, zaplanowaliśmy wyjazd 58 osobowej grupy młodzieży kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa wraz z opiekunami do Grecji, gdzie będą realizować dwutygodniowy program praktyki zawodowej w tamtejszych hotelach, warsztatach samochodowych i firmach informatycznych. Udział w projekcie daje możliwość uczestnikom, rozwoju umiejętności zawodowych ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy dotyczącej kierunku nauczania którego się podjęli a także podniesienie kompetencji językowych w zakresie  słownictwa i sformułowań branżowych. Staż wpłynie również na zwiększenie samodzielności oraz otwartości uczniów a wszelkie zdobyte czy rozwinięte kompetencje będą nieocenionym atutem w kontekście konkurencyjności na rynku pracy.

Przed wyjazdem uczniowie przejdą przygotowanie do mobilności obejmujące:

  • kurs języka angielskiego mający na celu podniesienie umiejętności w zakresie słownictwa, komunikatywności i sformułowań branżowych

  • zajęcia z pedagogiem przygotowujące do dwutygodniowego wyjazdu za granicę

  • zajęcia kulturowe, mające na celu zapoznanie uczniów z kulturą grecką

  • zajęcia przygotowawcze z koordynatorem projektu.

Główne cele realizowanego projektu:

  • przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju lub zagranicą w środowisku międzynarodowym i realizację europejskiej ścieżki kształcenia;

  • wspieranie mobilności uczniów i absolwentów oraz kadry uczącej;

  • zwiększenie konkurencyjności absolwentów na lokalnym, krajowym oraz europejskim rynku pracy, którzy potrafią komunikować się w języku obcym w sytuacjach życiowych i zawodowych;

  • podniesienie jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego, zdobycie praktycznego doświadczenia oraz doskonalenie umiejętności językowych;

W efekcie zwiększy się atrakcyjność naszych absolwentów na krajowym jak i europejskim rynku pracy. Dodatkowo udział w projekcie przyczyni się do zdobycia doświadczenia zawodowego w Europie.

Koordynatorką programu Erasmus+ jest nauczycielka przedmiotów zawodowych informatycznych Pani Eliza Bałdyga

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2020/2021r.

Informacje o projekcie dostępne na stronie:

www.zsgabin.pl

 

FB szkoły

https://www.facebook.com/zsgabin

 

W biurze projektu:

ul. St. Staszica 1, 09-530 Gąbin

tel. 24 2771 049

FILM PODSUMOWUJĄCY PROJEKT 

 

EWALUACJA EFEKTÓW PROJEKTU