Deutsch plus

 „Niemiecki plus” / „Deutsch plus”

Od roku szkolnego 2019/2020 nasze Liceum Ogólnokształcące należy do ogólnopolskiej sieci szkół koordynowanej przez Goethe-Institut w Warszawie. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Ambasada Niemiec w Warszawie, a partnerami są Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,  Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku – jednostki Samorządu Województwa Pomorskiego.

Cele tego przedsięwzięcia to: zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego; stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku; wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach; aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce. 

W tym roku szkolnym w ramach współpracy z Goethe-Institut w Warszawie odbyło się spotkanie online ze studentką z Niemiec, podczas którego uczniowie mieli możliwość kontaktu z „żywym językiem”.

Gość z Niemiec – Judith Buchta zaprezentowała w ciekawej formie informacje o sobie i swoim studenckim życiu. Młodzież zadawała pytania starszej koleżance dotyczące różnych zagadnień, m. in. zainteresowań, podróży, pobytu w Polsce. Dzięki interaktywnej zabawie uczestnicy spotkania chętnie wypowiadali się w języku niemieckim.

Z początkiem marca przystąpiliśmy do realizacji międzyszkolnego projektu „Gesund leben” wraz z licealistami z Krakowa, Lublina i Radomia. Najpierw zbadaliśmy nasze zasoby i zainteresowania związane z tematyką zdrowego stylu życia, następnie zostały wykonane kolaże i chmury wyrazowe. Kolejnym krokiem było przygotowanie pierwszego zadania „Gesunde Ernährung” i przesłanie go do szkół uczestniczących w tym projekcie. Przed nami jeszcze trzy zadania, które otrzymamy po świętach.

Znajomość języka niemieckiego pomaga uczestnikom obu działań w lepszym poznaniu naszych sąsiadów i ich kultury. Takie niecodzienne przedsięwzięcia są okazją do rozwijania kompetencji interkulturowej.

Opracowała:

Marzena Sosińska