Z Gąbina do Europy po sukces zawodowy

 

 Projekt

„Z Gąbina do Europy po sukces zawodowy”

o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000011625 

współfinansowany przez Unię Europejską

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 66 500 EURO 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w PROJEKCIE „Z GĄBINA DO EUROPY PO SUKCES ZAWODOWY”

REGULAMIN UDZIAŁU W PRAKTYKACH ZAWODOWYCH W GRECJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH – 03.06.2022

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWAWCZYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA