Uroczystość wręczenie zaświadczeń i certyfikatów kursu ECDL

Dnia 28.10.21r. odbyło się w Naszej Szkole uroczyste wręczenie zaświadczeń i certyfikatów ukończenia kursu komputerowego ECDL  uczniom klasy 3 k/m Branżowej Szkoły I- stopnia.

Wręczenia dokonała Pani Dyrektor Jadwiga Milewska i Pani w-ce Dyrektor Elżbieta Błaszczyk wraz z wychowawcą klasy Marzanną Szafrańską.

Kurs przeprowadzony był w ramach projektu ”Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ukończony kurs niewątpliwie przyczynił się do podniesienia kompetencji zawodowych Naszych Uczniów.                                                                                    

Szkolenie zostało zrealizowane  22.09.21r.

Może Ci się również spodoba