Staszic dba o bezpieczeństwo swoich Uczniów…

W poniedziałek  08.11.21 r. odbyły się  w Naszej Szkole kolejne szkolenia,    tym razem nt. Zagrożeń w ruchu drogowym, połączone z promocją zawodu policjanta.

Brały w nich udział klasy: 4 TK/TH,3 TK/TH, 3LO, 3LO1,3LO2,3 k/m, 2k/m, 1 b.

Uczniowie uzyskali obszerną wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego,  jak bezpiecznie poruszać się po drogach, o przyczynach i skutkach kolizji oraz wypadków drogowych.

Wszystkie te informacje poparte były przykładami z pracy policjantów.

Dodatkowo mogli zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem:                   

ręcznym miernikiem prędkości TruCam II i analizatorem AquilaScan do wykrywania narkotyków w ślinie.

Usłyszeli o  tajnikach pracy różnych wydziałów i jak zostać policjantem.

Szkolenia poprowadzili:

– sierżant sztabowy Przemysław Nec, z Wydziału Ruchu Drogowego,

– sierżant sztabowy Marcin Stelmaszczyk i aspirant Paweł Kowalski z Komisariatu Policji w Gąbinie.

Celem szkoleń było podwyższenie wiedzy  oraz bezpieczeństwa naszych Uczniów w szkole i poza szkołą.

To wszystko dzięki zaangażowaniu Pani Marzanny Szafrańskiej i współpracy z Komendą Miejską Policji w Płocku.

Może Ci się również spodoba