Krajowa Odznaka Jakości za międzynarodowy projekt „Zungenbrecher und Lieder im DaF”

Otrzymaliśmy z Biura eTwinning potwierdzenie przyznania Krajowej Odznaki Jakości. Międzynarodowy projekt „Zungenbrecher und Lieder im DaF” spełnia kryteria KJO. Odznaka Jakości przyznawana jest projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.
Projekt „Zungenbrecher und Lieder im DaF” miał na celu rozwijanie sprawności mówienia (poprawności i płynności) przy pomocy łamańców językowych i rymowanek. Starannie dobrane łamańce i rymowanki zostały zastosowane w ćwiczeniach wymowy z uwzględnieniem poziomu językowego A1-A2 według ESOKJ. W grupach międzyszkolnych uczniowie mieli okazję rozwijać komunikację, krytyczne myślenie, kreatywność i kooperację. Świadome i bezpieczne korzystanie z Internetu i narzędzi TIK wpłynęło nie tylko na zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego, ale także na rozwój kompetencji kluczowych ujętych w podstawie programowej. Udział w wideokonferencjach, tworzenie nowych łamańców i śpiewanie piosenki wpłynęło na urozmaicenie lekcji języka niemieckiego. Wspólnie opracowana elektroniczna książeczka stanowi materiał do różnorodnych działań mających na celu rozwijanie sprawności językowych. Poznawanie nowych narzędzi TIK wpłynęło na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:
https://view.genial.ly/62950458eb70320011b6e555/video-presentation-etwinning-2022-zungenbrecher

Może Ci się również spodoba