VI Powiatowe Spotkanie Integracyjne Szkolnych Klubów Wolontariusza

5 grudnia przedstawiciele Klubu Ośmiu – Młodzieżowego Wolontariatu wraz z Panią Wicedyrektor Anną Dybiec oraz opiekunem Klubu Ośmiu Panią Kamillą Krakowską  uczestniczyli w Spotkaniu Integracyjnym Szkolnych Klubów Wolontariusza. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Starosty Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza. Uczestniczyli w nim uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego
w Wyszogrodzie, Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku oraz młodzież z  Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach.

Pierwsza część spotkania miała charakter warsztatowy. Wolontariusze i opiekunowie byli podzieleni na grupy i pracowali w blokach tematycznych. Nauczyciele wykonywali ozdoby świąteczne dla pacjentów Hospicjum Płockiego. Młodzież miała okazję zintegrować się przygotowując wspólną etiudę o tematyce antyprzemocowej. Kolejnym punktem spotkania były warsztaty kulinarne prowadzone przez panią dietyk połączone z przekazaniem wiedzy na temat  zdrowego żywienia.  Niezapomnianym przeżyciem był wzruszający występ wszystkich obecnych Wolontariuszy, którzy wcielili się w role aktorów i zaprezentowali przygotowaną wcześniej etiudę. 

Na zakończenie Pani Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Pani Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych  Małgorzata Struzik podziękowały wszystkim Wolontariuszom za pracę na rzecz innych i przekazały upominki  uczniom oraz opiekunom Klubów Wolontariusza.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, mile spędzony czas i docenienie działalności Wolontariuszy z  Klubu Ośmiu! Jesteśmy dumni z naszej młodzieży. Wspaniale reprezentowaliście Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie J

Może Ci się również spodoba