KONKURSY

Honorowy Patronat nad konkursem objął:

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Proboszcz Parafii Gąbin

Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu

zapraszają: przedszkola, szkoły podstawowe i szkołę ponadpodstawową

z terenu Miasta i Gminy Gąbin

do wzięcia udziału w konkursie historycznym:

„Gąbin i okolice na przestrzeni wieków”

Celem konkursu jest:

 • zainteresowanie uczniów historią Gąbina i okolic,
 • kształcenie umiejętności wykorzystania w swojej pracy źródeł historycznych,
 • rozwijanie zainteresowań przeszłością własnego narodu,
 • inspirowanie do aktywności twórczej,
 • ukazanie wartości życia w pokoju

Proponujemy uczniom analizę „Dziejów Gąbina i okolic” autorstwa Janusza Szczepańskiego i w oparciu o to źródło, a także inne dostępne źródła wykonanie prac: namalowanie, przygotowanie prezentacji multimedialnej i opisanie wydarzeń z lat 1320 – 1945.

Tematyka obejmuje różne aspekty życia miasta do wyboru:

 • Początki miasta Gąbina,
 • Gąbin pod zaborem pruskim,
 • Walki niepodległościowe (insurekcja kościuszkowska, okres napoleoński, powstanie listopadowe i styczniowe)
 • Kościół i związki wyznaniowe,
 • Rzemiosło, handel, przemysł, rolnictwo w wybranym okresie,
 • Kultura i oświata w wybranym okresie,
 • Gąbin w czasie wojny i okupacji,

Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkola, uczniów szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowej. Będzie przeprowadzony równolegle w czterech kategoriach wiekowych:

przedszkola – zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie dowolną techniką herbu miasta

szkoły podstawowe –  uczniowie klas I – IV – zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie jednego wybranego zagadnienia  z w/w tematyki w formie pracy plastycznej,

szkoły podstawowe –  uczniowie klas V – VIII – zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie  jednego wybranego zagadnienia z w/w tematyki w formie prezentacji multimedialnej.  Do prezentacji musi być dołączony komentarz z wykorzystanych źródeł historycznych.

szkoły ponadpodstawowe zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie indywidualnej pracy mającej charakter twórczy (jedno wybrane zagadnienie z w/w tematyki). Praca musi być oparta na źródłach historycznych:  „Dzieje Gąbina i okolic” autorstwa Janusza Szczepańskiego lub o inne źródła np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, zdjęcia lub zebrane relacje.

Opisane prace (imię i nazwisko ucznia, szkoła, klasa, opiekun) należy przekazać do dnia 16 maja 2022r do siedziby  Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas  obchodów 700-lecia lokacji miasta Gąbina. Dokładne informacje komisja konkursowa prześle do szkół do dnia 31.05.2022r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub całości z zachowaniem praw autorskich.

Uwaga konkurs!
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku zaprasza do udziału w konkursie. Wystarczy stworzyć komiks o tematyce ekologicznej i dostarczyć do organizatora do 30 kwietnia 2022 roku. Co ciekawe, w konkursie mogą wziąć też udział nauczyciele!