ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO

DRODZY MATURZYŚCI

1. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami, abyśmy mogli w bezpieczny sposób przeprowadzić egzaminy.
2. Prosimy  o przestrzeganie godzin zgłaszania się na egzamin i punktualność. W sytuacjach losowych, uniemożliwiających dotarcie do szkoły na czas, należy niezwłocznie poinformować telefonicznie sekretariat szkoły.
3. Godzina rozpoczęcia egzaminu, to rozpoczęcie pracy z arkuszem po przeprowadzeniu wszystkich czynności wstępnych, stąd konieczność przybycia na egzamin o wyznaczonej godzinie.
4. Listy zdających egzaminy w dniach 4,5,6 maja w poszczególnych salach zostaną umieszczone przy wejściu do szkoły od strony szatni oraz przy wejściu od strony parku, pozostałe egzaminy odbywają się w salach 207,208 lub 201.

Harmonogram_matur_maj_2021_dla_zdających

Wyciąg_z_dokumentu_Wytyczne_CKE__MEiN_i__GIS_dotyczące_organizowania_i_przeprowadzania_egzaminów_w_2021_r