TROCHĘ HISTORII


1948 r. – Powołanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Gąbinie

1956 r. – Oddanie do użytku nowego budynku warsztatów szkolnych

1973 r. – Założenie parku szkolnego. Dobudowanie świetlicy

1974 r. – Oddanie do użytku stadionu lekkoatletycznego

1975 r. – Zakończenie budowy sali gimnastycznej i kortu tenisowego

1976 r. – Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych

1979 r. – Nadanie szkole im. St. Staszica; fundacja sztandaru,
               przyznanie szkole Medalu Komisji Edukacji Narodowej

1979 r. – Zorganizowanie rolniczego gospodarstwa szkolnego

1983 r. – Uruchomienie  studia telewizyjnego i radiowęzła szkolnego

1985 r. – Urządzenie pierwszej pracowni komputerowej

1987 r. – Przystąpienie do Klubu Przodujących Szkół

1998 r. – Podłączenie do sieci INTERNET

2005r. –   Oddanie nowego budynku po dawnym internacie

2010r. –   Oddanie nowych obiektów sportowych – stadion, kort, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej