TROCHĘ HISTORII

1.IX.1948                – Powołanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Gąbinie przy ulicy Kościuszki.

1.IX.1952                – Przekazanie Szkole budynku przy ulicy Marchlewskiego 1.

1955-1956              – Oddanie do użytku nowych warsztatów szkolnych.

1959-1964              – Budowa Internatu.

1973                            – Założenie parku szkolnego. Dobudowanie świetlicy (obecnie sala nr 22).

1974                            –  Oddanie do użytku lekkoatletycznego stadionu szkolnego.

1973-1975              –  Budowa sali gimnastycznej i oddanie do użytku kortu tenisowego.

16.VI.1979              – Nadanie Szkole imienia Stanisława Staszica.

                                       – Przyznanie Szkole Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

 1.IX.1979               – Zmiana nazwy Szkoły na Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie;

                                       – Włączenie Liceum Ogólnokształcącego do Zespołu Szkół.

1981-1982            – Dobudowanie szatni i świetlicy.

1982-1983            – Dalsza modernizacja bazy lokalowej i dydaktycznej.

1983-1984            – Otwarcie działu diagnostyki pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych.

1984-1985            – Urządzenie pierwszej pracowni komputerowej.

1994-1995            – Budowa kotłowni olejowych w szkole i internacie.

1996-1998            – Podłączenie do sieci Internet.

2002                          – Otwarcie nowej pracowni internetowej oraz centrum multimedialnego.

2006                          – Modernizacja pracowni komputerowych i centrum multimedialnego.

2006                         – Modernizacja i przekształcenie budynku internatu na cele edukacyjne.

VII. 2007                – Utworzenie trzeciej pracowni komputerowej.

IX.2008                  – Uroczyste obchody 60-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Gąbinie, I Zjazd Absolwentów Szkół Zawodowych

2009                        – Uroczyste obchody 30-lecia nadania Szkole imienia st. Staszica.

                                    – Przystąpienie do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich.

2008-2010          – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i  koszykówki.

          – Modernizacja pomieszczeń na pierwszym piętrze oraz zaplecza sali gimnastycznej.             

          – Remont elewacji budynku głównego szkoły.

30.IV.2010          – Otwarcie Izby Historii Szkoły.

2010                       – Oddanie do użytku szkolnych obiektów sportowych: boisko wielofunkcyjne „B” i wielofunkcyjne boisko „C”.

2012                      – Modernizacja i wyposażenie pracowni chemicznej.

2013                      – Modernizacja 3 pracowni do nauki w zawodach mechanicznych.

IX.2013                – Uroczyste obchody 65-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Gąbinie, II Zjazd Absolwentów Szkół Zawodowych

XI.2013-X.2014  – Wyposażenie 6 stanowisk w pracowni informatycznej do przeprowadzania egzaminu z I i II kwalifikacji

                                 w zawodzie Technik Informatyk.

2014                    – Remont pracowni 46 i przystosowanie do zajęć praktycznych

2014                    – Remont i oddanie do użytku 2 pracowni do zajęć w Technikum Turystyki Wiejskiej i Technikum Hotelarstwa

                                   oraz pomieszczeń administracji i obsługi.

XII. 2014           – Remont korytarza  na parterze w budynku „B”

X.2015               – Uroczyste obchody 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego  w Gąbinie  oraz X Zjazd Absolwentów i Wychowanków

                                  Liceum Ogólnokształcącego

VI.2016              – Rozbiórka kontenerów i budowa parkingu

I–X. 2016          – Modernizacja kotłowni,  instalacji  i podłączenie szkoły do sieci gazowej

2017                    – Wykonanie i zamontowanie reklamy świetlnej szkoły (kaseton)

VIII.2017          – Przebudowa wejścia do szkoły (budynek A)

IX.2018            – Uroczyste obchody 70-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Gąbinie, III Zjazd Absolwentów Szkól Zawodowych

2018-2019    – modernizacja parku szkolnego

2021 – 2022 r.  – Wyposażenie pracowni informatycznej 128 z PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ

                          SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO” W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ST. STASZICA W GĄBINIE –  innowacja

                         „Interaktywne oprogramowanie 3D w wirtualnej rzeczywistości”

                        oraz utworzenie stanowiska diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.