WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ MIEJSKĄ POLICJI W PŁOCKU

W  dniu  22.10.21 r. pani Marzanna Szafrańska zorganizowała w Naszej Szkole kolejne  szkolenia dla  uczniów-Edukacja prawna środowiska szkolnego oraz  Handel ludźmi.

W tym szkoleniu wzięli udział uczniowie klas: 1 THG, 1 TI, 1 TKP, 1 LO,       1 b, oraz 2 TK, 2 k/m, 3 TK1.

Szkolenie poprowadzili asp. Krystyna Kowalska, z Wydziału Prewencji KM Policji w Płocku oraz asp. Paweł Kowalski , dzielnicowy z Posterunku Policji w Gąbinie.

Handel ludźmi to przestępczy proceder o zasięgu globalnym, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka , bez względu na wiek i płeć. Stanowi trzecie miejsce co do zysków przestępców- zaraz po handlu narkotykami.

Na szkoleniu Uczniowie otrzymaki solidną dawkę informacji na temat:

– działalności przestępczej sprawców,

– przyczynach i formach handlu ludźmi,

– kto jest ofiarami przestępców i celach ich przeznaczenia,

– o skutkach dla ofiar,

– sposobie działania sprawców,

– co powinno nas zaniepokoić,

– organizacjach  pozarządowych działających na rzecz handlu ludźmi,

– gdzie szukać pomocy i telefony zaufania,

– roli Policji w ściganiu przestępców.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza wzbudzi w Uczniach  czujność, szczególnie w okresie wypoczynku letniego.

Edukacja prawna środowiska szkolnego obejmowała:

– edukację prawna nieletnich,

– odpowiedzialność młodego człowieka za czyny karane, szczególnie związane ze szkołą ( bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, handlu środkami niedozwolonymi, stosowanie przemocy na różnych płaszczyznach, kradzieży, wandalizmu itp.)

– procedurach postepowania karnego,

– jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wszystkie te informacje poparte były Kodeksem Karnym, Cywilnym i Wykroczeń.

Zdobyta wiedza na pewno wpłynie na bezpieczeństwo Naszych Uczniów.

Może Ci się również spodoba