Spotkanie z przedstawicielem WKU w Płocku

„Za mundurem panny sznurem…”- dziś to powiedzenie jest nie nieaktualne. Kobiety zasilają szeregi armii wojska , różnych formacji na całym świecie.

09.12.21r. w Staszicu odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami klas kończący szkołę. Spotkanie poprowadził mjr Robert Wojciechowski, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku. Mjr Wojciechowski przedstawił młodzieży prezentację multimedialną nt.” Różnych form czynnej służby wojskowej”. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznać się z najnowszym wyposażeniem ( uzbrojeniem) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na filmach instruktażowych. Spotkanie zakończyło się dyskusją i wymianą poglądów na temat zalet i wad zawodu żołnierza. Niewątpliwie ciekawostką dla słuchaczy były informacje naszego Gościa odnośnie wyjazdów na misje w Afganistanie.

Za sprawą Pani Marzanny Szafrańskiej Nasza Szkoła współpracuje z WKU w Płocku od prawie 20 lat.

Może Ci się również spodoba