Porozumienie o współpracy w firmą XEROSERWIS

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku pracy w dniu 18 stycznia zawarliśmy z Firmą XEROSERWIS porozumienie.

Celem naszej współpracy jest podniesienie jakości kształcenia branżowego uczniów, dbałość o profesjonalne przygotowanie przyszłych pracowników, zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami zawodowymi oraz rozwojem i promowaniem szkolnictwa branżowego. Szczególnie zależy nam na podniesieniu jakości kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz jak najlepszym przygotowaniu uczniów do wykonywania przyszłej pracy zawodowej poprzez możliwość odbywania praktyk zawodowych, poznania pracy firmy, jej struktury organizacyjnej oraz motywowania uczniów do podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych.

Dziękujemy Panu Ireneuszowi Golatowskiemu za podjęcie współpracy na rzecz naszej młodzieży.

Może Ci się również spodoba