„URODZINY PATRONA” – druga odsłona projektu edukacyjnego

 „Pod znakiem Staszica”

Drodzy Przyjaciele Zespołu Szkół – witajcie w gościnnych progach gąbińskiej placówki. Drugi raz  zapraszamy na „URODZINY PATRONA” – swoiste święto naszej Szkoły. Tak rozpoczęła się kolejna odsłona 5-letniego projektu „Pod znakiem Staszica” realizowanego w Zespole Szkół w Gąbinie od roku 2022.

Trudno uwierzyć, ale od ostatniego spotkania w duchu myśli ks. Stanisława Staszica minął okrągły rok. Tak, czas szybko biegnie, a my realizując 5-letni projekt „Pod znakiem Staszica”, przystępujemy dziś do jego drugiej odsłony. Rok temu przenieśliśmy się wspólnie do epoki stanisławowskiej, przypomnieliśmy zarys biograficzny księdza Stanisława Staszica, odwołując się do jego najważniejszych myśli i pism. Jednak ksiądz Stanisław Wawrzyniec Staszic to postać tak wyjątkowa, człowiek wielu pasji i przestrzeni działań, że wszechstronność jego zainteresowań i aktywności daje nam duże pole do działania. Bo przecież Staszic to nie tylko wybitny oświeceniowy myśliciel, filozof dziejów, pisarz polityczny, ale także ojciec polskiej geologii, prekursor ekonomii społecznej, aktywizator ludzi wykluczonych, hojny darczyńca, wielki polski patriota…

Dziś chcielibyśmy skupić się na ks. Staszicu jako PREKURSORZE TURYSTYKI I REKREACJI.  To dla naszej szkoły szczególnie ważne pole zainteresowań naszego Patrona, bowiem jednym z kierunków kształcenia w Zespole Szkół jest technik turystyki i hotelarstwa.

Podczas dzisiejszej uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Pani Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Pan Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Ks. Jarosław Ferenc – Proboszcz Parafii Dobrzyków, Ks. Stanisław Pietkiewicz – Proboszcz Parafii Troszyn Polski i Czermno, Pani Irena Mofina – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach, Pani Danuta Jakubowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie, Pani Elżbieta Kamińska – Dyrektor Samorządowego Żłobka w Gąbinie, nauczyciele, dzieci i uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin. Gości powitała Pani Jadwiga Irena Milewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Gąbinie, która nawiązując do postaci naszego wielkiego Patrona, mówiła o staszicowskich ideałach – wytrwałej pracy, altruizmu i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi – które przyświecają uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół.  Listy gratulacyjne przesłali Pan Sylwester Ziemkiewicz – Starosta Płocki oraz Pani Beata Baszczyńska-Misztal – Prezes Towarzystwa Szkół Staszicowskich. Głos zabrał Pan Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, który gratulował pomysłu dzisiejszej uroczystości, jednocześnie akcentując wpływ myśli Patrona na postawy moralne naszych uczniów i ich zaangażowanie w życie gminy. Z okazji dzisiejszego święta Pan Burmistrz przekazał prezent – trzy tysiące złotych przeznaczonych dla naszej szkoły.

Zespół Szkół w Gąbinie od wielu już lat jest członkiem Towarzystwa Szkół Staszicowskich, ruchu intelektualno-etycznego skupionego wokół postaci wielkiego Patrona, zrzeszającego szkoły staszicowskie z całej Polski. W tym roku podczas XXXIII Sympozjum Szkół Staszicowskich, które odbyło się w Kielcach, odbyła się druga odsłona 5-letniego projektu „Pod znakiem Staszica”, który finalnie zmierza do roku 2026, kiedy to będziemy obchodzić 200. rocznicę śmierci Staszica. Dzisiejsze wydarzenie o charakterze lokalnym wpisuje się w realizację tego ogólnopolskiego projektu. „Urodziny Patrona” realizowane są we współpracy z Towarzystwem Szkół Staszicowskich, zostały objęte Honorowym Patronatem Pana Sylwestra Ziemkiewicza – Starosty Płockiego. Nie byłoby jednak dzisiejszego spotkania bez Przyjaciół naszej Szkoły – współorganizatorami „Urodzin Patrona” są działające na rzecz naszej szkoły stowarzyszenie „IUVENES” z Panią Prezes Joanną Matuszewską oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół z Przewodniczącą Panią Iwoną Korpowską. Uroczystość prowadziła Pani Małgorzata Mofina-Olejnik – członek Zarządu Towarzystwa Szkół Staszicowskich.

Młodzież Zespołu Szkół zaprezentowała etiudę teatralną przygotowaną pod opieką Pani Małgorzaty Mofiny-Olejnik poświęconą Patronowi, w której akcenty zostały położone na turystyczne pasje Stanisława Staszica. Za przygotowanie wokalne i muzyczne młodzieży odpowiadał Pan Tomasz Obidowski, którego liryczne wykonanie znanego szlagieru „My way” wprowadziło nas pięknie w atmosferę dzisiejszego spotkania. Następnie wysłuchaliśmy referatu Pani Marii Olszewskiej na temat najważniejszych podróży naszego szacownego Jubilata. W kolejnej części nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Pocztówkę z podróży Staszica”, a więc pracę plastyczną będącą ilustracją wybranej podróży naszego Patrona (konkretnego miejsca lub przebytego szlaku) – ta aktywność skierowana była do uczniów szkół podstawowych z klas 0-3 oraz konkursu „List z podróży” – pracę literacką będącą nawiązaniem do wybranej podróży ks. Staszica spełniającą wymogi formalne listu, to aktywność skierowana do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Uczniowie Zespołu Szkół mierzyli się z esejem „Staszic jako prekursor turystyki i rekreacji”. Nagrody w konkursie ufundowało Stowarzyszenie „IUVENES”. Serdecznie gratulujemy młodym artystom ze szkół podstawowych oraz uczniom Zespołu Szkół wyróżnionym w konkursie staszicowskim.

Po zakończonej części oficjalnej nasi Goście i uczniowie zostali zaproszeni przez Panią Dyrektor Jadwigę Milewską do wspólnej biesiady. Dziewczęta z technikum hotelarskiego pod opieką nauczycielek – Pani Elżbiety Błaszczyk, Pani Ludmiły Koprowicz oraz Pani Agaty Sztygiel przygotowały potrawy, który nawiązywały do miejsc odwiedzonych przez naszego Patrona, były także słodkości zrobione przez rodziców naszych uczniów oraz piękny tort przedstawiający tatrzański krajobraz i Morskie Oko – kulinarne dzieło Pani Elżbiety Błaszczyk.

O naszych Gości zatroszczyli się uczniowie z „Klubu Ośmiu” – szkolnego wolontariatu, którym towarzyszyła Pani Kamilla Krakowska.

Gwar rozmów, serdeczności i urodzinowych życzeń – także dla obchodzącej w tym dniu swoje święto Pani Dyrektor Jadwigi Milewskiej – wypełnił przestrzeń gąbińskiej sali gimnastycznej. Drodzy Przyjaciele Zespołu Szkół – dziękujemy, że byliście z nami.

M. Mofina-Olejnik

Może Ci się również spodoba