Pożegnanie Absolwentów 2024

Uroczystość pełna emocji i wspomnień

W dniu 26 kwietnia 2024 roku murach naszej szkoły odbyła się wzruszająca uroczystość pożegnania absolwentów, która na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się od pięknej interpretacji piosenki „Nie mijaj życie me” w wykonaniu M. Byszewskiej, która nadała ton całemu wydarzeniu. Następnie odbyło się krótkie, ale serdeczne powitanie wszystkich zgromadzonych.

Jednym z najbardziej uroczystych momentów było wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu pod batutą p. Tomasza Obidowskiego, po czym nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru.

Pani Jadwiga Milewska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica wygłosiła przemówienie, w którym podkreśliła znaczenie edukacji i roli szkoły w życiu każdego ucznia. Do gratulacji dołączyli zaproszeni goście: pani Wicestarosta Iwona Sierocka, Proboszcz parafii w Gąbnie Dariusz Psikorski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak , Komendant Policji w Gąbinie nadkom. Grzegorz Grabowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Korpowska.

Następnie nastąpiło podziękowanie dla pani Iwony Sierockiej za wieloletnią współpracę z Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. W imieniu społeczności szkolnej pani dyrektor wręczyła pani wicestaroście kwiaty, życząc z jej wielu kolejnych sukcesów zawodowych. Do podziękowań dołączyły się stowarzyszenia Juvenes i Razem Możemy Więcej działające na terenie szkoły na czele z prezesami panią Joanną Matuszewską i panią Elżbietą Młodziejewską.

Tradycją naszej szkoły są nagrody dla najlepszego absolwenta.

W tym roku nagroda Starosty dla najlepszych uczniów została wręczona Klaudii Wolińskiej- najlepszej absolwentki LO, Filipowi Gorczyckiemu – najlepszemu absolwentowi Technikum i Janowi Kowalczykowi – najlepszemu absolwentowi Szkoły Branżowej II stopnia.

Klaudia Wolińska otrzymała również Nagrodę Burmistrza dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół, co potwierdza jej wybitne zdolności i zaangażowanie.

Zostały również wręczone nagrody tematyczne, które zostały przyznane za działalność w różnych obszarach szkolnego życia: Samorządzie Uczniowskim, Wolontariacie, Grupie Artystyczno-wokalnej, hotelarkom, sportowcom oraz informatykom za filmy promocyjne.

W końcu przyszedł czas na wzruszające przemówienie absolwentów, pełne podziękowań dla starostwa powiatowego w Płocku, dyrekcji, nauczycieli i rodziców, stowarzyszeń działających w Zespole Szkół. Absolwenci m.in. dziękowali :

,,Za serce, uśmiech i dobre słowo,

Za zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewaliśmy.

Za pokazanie nam,

Że się liczymy i jesteśmy ważni.” Te piękne słowa zostały uwieńczone rozdaniem kwiatów i pamiątkowych dyplomów w pięknych złotych ramkach przy dźwiękach piosenki „SEN we śnie” w wykonaniu Mai Byszewskiej, Kasi Wierzbickiej i profesora Tomasza Obidowskiego.

Potem był czas dla wychowawców.

Nagrody za bardzo dobre wyniki, dyplomy wzorowego ucznia, listy gratulacyjne i świadectwa dla poszczególnych klas zostały wręczone klasom V TKTH, V Ti, 4LO, SBIIS. Wychowawczynie: pani Ludmiła Koprowicz, Eliza Bałdyga, Beata Rybnik i Marzanna Szafrańska zwróciły się do swoich klas, wyrażając dumę i nadzieję na przyszłe sukcesy swoich podopiecznych. Podkreślały że wierzą w ich nieograniczone możliwości.

Nie obyło się bez łez wzruszenia oraz smutku przeplatającego się z radością wkraczania absolwentów w dorosłe życie. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć.

Po wyprowadzeniu sztandaru część artystyczna uświetniła uroczystość, a zakończenie było pełne wzruszeń i aplauzu dla młodych ludzi, którzy teraz wyruszają w dorosłe życie. Młodsze klasy przygotowały również drobne upominki dla swoich starszych kolegów.

Życzymy naszym absolwentom, aby ich przyszłość była równie jasna i obiecująca jak ich czas spędzony w szkole. Niech każdy krok, który poczynią, prowadzi ich do realizacji marzeń i aspiracji. Do zobaczenia na szczytach sukcesów!

opracowała: Beata Rybnik

Może Ci się również spodoba