45-lecie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Dzień siódmy czerwca 2024 roku wpisze się w kalendarium najważniejszych wydarzeń Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. Tego dnia po raz pierwszy obchodziliśmy 45-lecie naszej „Alma Mater”  jako jednej, połączonej z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych placówki oświatowej. Ten ważny Jubileusz był jednocześnie zjazdem Absolwentów i Wychowanków Szkoły.

Uroczystość rozpoczęliśmy mszą św. dziękując Bogu za lata istnienia i prosząc o pomyślność w dalszym pełnieniu swojej jakże ważnej misji. Z kościoła przeszliśmy orszakiem, przy wtórze Orkiestry Dętej OSP w Gąbinie, do Szkoły. W Sali gimnastycznej celebrowaliśmy wspólnie część oficjalną wydarzenia.

„Powrócimy dziś jak za dawnych lat, do najpiękniejszych szkolnych dni, które docenia się tym bardziej, im więcej czasu od nich upłynęło, ciesząc się wspaniałym Jubileuszem naszej Szkoły (…), niech to będzie dla Państwa cudowny czas – radości, wytęsknionych spotkań i nostalgicznych powrotów.” – tymi słowami powitała zebranych, prowadząca uroczystość, pani Małgorzata Mofina-Olejnik. Prawdziwą niespodzianką był Stanisław Staszic, który przemówił do zebranych, przenosząc nas w wirtualny świat sztucznej inteligencji. Patronowi towarzyszyła pani Dyrektor Jadwiga Milewska, wykorzystując również tę technologię. Mieliśmy więc możliwość znalezienia się w trzech wymiarach -epoce St. Staszica, teraźniejszości i przyszłości, która daje tak niesamowite możliwości.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat Honorowy objęli: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz – Starosta Powiatu Płockiego.

Pani Dyrektor Jadwiga Milewska jako gospodarz uroczystości powitała gości, którzy zaszczycili uroczystość obecnością. Byli to:

·Pan Konrad Wojnarowski- Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego

•  Pan Adam Struzik   _ Marszałek Województwa Mazowieckiego,

• Pan Sylwester Ziemkiewicz- Starosta  Powiatu Płockiego,

• Pan Waldemar Zawadzki – Wicestarosta Powiatu Płockiego

• Pan Bogdan Banaszczak- Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku,

•Pan dr. inż. Grzegorz Michalak z-ca Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Filia w Płocku

•Pan Krzysztof Jadczak – Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

•Pani Małgorzata Struzik- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku wraz z pracownikami

•Pani Magdalena Woja- Członkini Zarządu Powiatu Płockiego

•Pani Ewa Kowalak- Radna Powiatu Płockiego, Prezesa ZNP oddział Płock

•Pani Aleksandra Wachaczyk – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wraz z pracownikami

• ks. dr Dariusz Piskorski- proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja w Gąbinie

• Pani Marzena Brzózka – starszy wizytator MKO Delegatura w Płocku

• Pani Iwona Sierocka – Wójt Gminy Łąck

•Pan Zbigniew Filipiak – sekretarz Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym

Pani Dyrektor szczególnie ciepło powitała emerytowanych dyrektorów naszej szkoły, którzy pełnili tę funkcję od 1979 roku – Panią Danutę Falkowską i Panią Danutę Kowalkowską- Fiułoniuk. Wspomniała też o nieobecnej Pani Lucynie Gelec – pierwszej Dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica. Następnie wyraziła radość z przybycia wicedyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły, dyrektorów Jednostek podległych Powiatu Płockiego, wszystkich Dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin, jak i gmin ościennych.

Wśród zaproszonych Gości znaleźli się również: Pan Wiesław Paszkiewicz – dyrektor placówki szkolnictwa zawodowego w latach 60-tych, wicedyrektorzy – Pan Stanisław Kostkiewicz, Pani Anna Lendzion (pion LO) oraz Pan Stefan Ziemba (pion technikum). Należy też wspomnieć o Absolwentach, a wśród nich o Panu Tadeuszu Szymańczaku i Dawidzie Wojtalewiczu, z którymi współpracujemy na co dzień w sferze edukacji naszej młodzieży.

Pani Dyrektor wyraziła radość i dumę z bogatej w tradycje i wartości historię Szkoły. „ Wymarzyłam sobie, iż zaproszę Państwa do tego magicznego miejsca, gdzie czas traci swoją władzę, bo niezależnie od tego, czy jest rok 1945, 1948 lub 1979, czy wreszcie 2024 – tu codziennie słychać dźwięk dzwonka i między nim a chwilą obecną jest cała przeszłość, którą każdy z nas nosi w sobie”.

Uroczystość mogła się odbyć dzięki zespołowi ludzi zaangażowanych w organizację tego dużego przedsięwzięcia. Pani Dyrektor pamiętała o tym wyrażając swoją wdzięczność i podziękowania.

W klimacie wdzięczności i nostalgicznego wspomnienia utrzymała nas Pani Maria Olszewska, która jako absolwentka a potem wieloletnia nauczycielka podzieliła się wspomnieniami, które sięgają roku 1979. Następnie okolicznościowe słowa skierowali do obecnych:

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz – Starosta Płocki, Pan Bogdan Banaszczak – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Pan Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Ksiądz dr Dariusz Piskorski, Pan Zbigniew Filipiak – Sekretarz Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, Pani Ewa Kowalak – Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Radna Powiatu Płockiego, Pani Marzena Ryfa-Kowalczyk – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, Pani Elżbieta Kamińska – Prezes Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin/Dyrektor Żłobka Samorządowego w Gąbinie, Pani Anna Ostrowska – Prezes TMZG. W imieniu Absolwentów głos zabrał Pan Tadeusz Szymańczak. Pan Szymańczak wspomniał dyrektora W. Paszkiewicza, który został uhonorowany gromkimi brawami przez pamiętających go Absolwentów.

Po wystąpieniach odbyło się wręczenie Medali Pamiątkowych „Pro Masovia”. Medal „Pro Masovia” to wyróżnienie okolicznościowe, nadawane osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej za zasługi dla gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Wręczenia dokonali: Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Konrad Wojnarowski- Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego

  Pan Karol Krajewski przedstawiciela Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” otrzymała Pani Dyrektor Jadwiga Milewska, Pani Elżbieta Błaszczyk, Pani Monika Bogdzińska, Pani Marzena Sosińska i Pani Maria Olszewska.

Nie był to jednak koniec wyróżnień i podziękowań. Z rąk Pani Dyrektor Jadwigi Milewskiej oraz Wicedyrektorów Pani Anny Dybiec i Pana Janusza Pielacińskiego Dyplomy Uznania dla wspaniałych Przyjaciół naszej Szkoły oraz zasłużonych przedstawicieli staszicowskiej społeczności odebrali:

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego za ofiarność, pomoc, życzliwość i wsparcie, a także osobiste zaangażowanie w rozwój naszej Szkoły.

 Pan Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz – Starosta Płocki, na którego wsparcie zawsze możemy liczyć.

Pani Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych za empatię i życzliwą obecność podczas wielu ważnych dla nas uroczystości i za wspieranie naszych inicjatyw.

Pan  Waldemar Zawadzki – Wicestarosta Płocki, Zarząd i Rada Powiatu za wsparcie organu prowadzącego, dzięki któremu nasi uczniowie mogą rozwijać skrzydła.

Pani Dyrektor Małgorzata Struzik oraz Pani Katarzyna Królikowska i Pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Płockiego za wsparcie, dzięki któremu społeczność naszej Szkoły może śmiało realizować swoje cele, a nasi uczniowie swoje pasje.

Pani Aleksandra Wachaczyk  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Starostwa Powiatowego w Płocku, dział księgowości, a więc finanse za możliwość sprawnego funkcjonowania ważnych obszarów naszej szkoły.

Przyjaciel naszej Szkoły – Pan Karol Krajewski przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Płocku za wsparcie logistyczne i wszelką pomoc przy organizowaniu imprez dla społeczności szkolnej i lokalnej.

Pan Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin za wieloletnią owocną współpracę, aktywne wspieranie naszych inicjatyw i życzliwą obecność podczas wielu naszych uroczystości.

Dyplomami Uznania zostali uhonorowani emerytowani Dyrektorzy naszej Szkoły

Pani Dyrektor Lucyny Gelec – od września 1979 roku pierwsza kobieta na tym stanowisku w Zespole Szkół. W czasie kadencji Pani Dyrektor włączono do Zespołu Szkół Zawodowych Liceum Ogólnokształcące i rozpoczęła się nasza wspólna historia. Szkoła zmieniła nazwę i otrzymała imię Patrona – Stanisława Staszica. Pani Dyrektor Lucyna Gelec nie mogła być z nami z powodów zdrowotnych.

Pani Dyrektor Danuta Falkowska, która pełniła tę funkcję w latach 1990-2011. Z głębi serca dziękujemy za wszystkie lata oddane służbie edukacji i za osobiste poświęcenie, które wniosło nieoceniony wkład w życie społeczności Zespołu Szkół.

Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk, która pełniła tę funkcję w latach 2011 – 2019. Wymagająca, ale jednocześnie zawsze gotowa do działania, pozwalająca rozwijać skrzydła młodym nauczycielom, zaangażowana w każdy aspekt życia Szkoły. Postawa Pani Dyrektor była dla nas inspiracją i wsparciem w codziennym dążeniu do doskonałości edukacyjnej.

Pani Iwona Korpowska – Przewodnicząca Rady Rodziców za nieustające wspieranie i podążanie wspólną drogą, by zapewnić naszym uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju osobistego.

Pani Joanna Matuszewska – Prezes Stowarzyszenia – IUVENES oraz Pani Elżbieta Młodziejewska Prezes Stowarzyszenia Razem Możemy Więcej za zaangażowanie w życie naszej szkoły, za kreatywność, wszelkie dobro, moc inicjatyw, które pozwalają młodzieży rozwijać swoje pasje i osiągać najwyższe cele.

 Ale to wciąż nie był koniec wyróżnień i podziękowań. Uczniowie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, będąc przedstawicielami i wyrazicielami wdzięczności całej społeczności szkolnej podziękowali naszej Pani Dyrektor Jadwidze Milewskiej za wszelkie dobro, troskę o sprawy szkoły i poczucie bezpieczeństwa, wręczając ogromny bukiet pięknych kwiatów.

Po ceremonii wyprowadzenia pocztów sztandarowych przyszedł czas na część artystyczną, przygotowaną dla gości przez młodzież zespołu Szkół pod kierunkiem Pani Małgorzaty Mofiny – Olejnik, Pani Jolanty Kędzi oraz Pana Tomasza Obidowskiego. Prowadząca uroczystość Pani Małgosia obiecała, że Staszicowi artyści zabiorą wszystkich do czasów, gdy byli piękni i młodzi, a świat pachniał jaśminem i bzami…

Po występach młodzieży Pani Dyrektor zamknęła oficjalną część uroczystości, zapraszając obecnych na kawę i ciasteczko.

Na Absolwentów czekały kolejne atrakcje – wystawa fotograficzna z archiwalnymi zdjęciami, możliwość spojrzenia do klasowych kronik, dzienników szkolnych, wpisów, zwiedzanie Sali Historii Szkoły, prezentacje o, uroczystościach i innych wydarzeniach, w parku – wystawa dawnych prac dyplomowych. W Sali 120 szkolna grupa promocji szkoły zorganizowała „Wywiad z Absolwentem”- możliwość nagrania wspomnień lub życzeń. Można również było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na szkolnej ściance. Udostępnione były sale lekcyjne, gdzie poszczególne roczniki mogły się spotkać i powspominać szkolne czasy…

O godzinie 17:30 rozpoczęło się spotkanie integracyjne w ośrodku PGR „Koszelew”. Tam można było zatańczyć studniówkowego poloneza i świetnie bawić się mając na uwadze, że wszystko „dozwolone od lat 18-tu”.

Uroczystość jubileuszowa, połączona ze zjazdem Absolwentów wymagała wiele trudu i pracy ze strony organizatorów i całej społeczności szkolnej. Sztab ludzi był mocno zaangażowany w różne prace przygotowawcze, logistyczne i inne. Długo należałoby wymieniać nazwiska osób, które poświęcały swój czas, siły i umiejętności. Każdemu, kto ma udział w stworzeniu tego wydarzenia serdeczne dziękuje sprawca zamieszania – Pani Jadwiga Milewska Dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.

@Mazowsz.serce.Polski

Może Ci się również spodoba