Uroczystość ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia i zakończenia roku szkolnego 2021/22

Dzisiejsza uroczystość w naszej szkole składała z  dwóch części. Najpierw  pożegnaliśmy Absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodach  mechanik pojazdów samochodowych i mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. W drugiej części, tych z którymi spotkamy się od września. Swoją obecnością zaszczycili nas: Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Ewa Kowalak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego, ks. dr Dariusz Piskorski – Proboszcz Parafii w Gąbinie, Marzena Jakubowska – Dyrektor DPS w Koszelewie, Iwona Korpowska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców, Tomasz Nowacki – Radny Gminy Gąbin, Joanna Matuszewska – Prezes Stowarzyszenia IUVENES, Elżbieta Młodziejewska – Prezes Stowarzyszenia „Razem Możemy Więcej”.                                                                          

Pani Jadwiga Milewska – Dyrektor Naszej Szkoły, w swoim wystąpieniu podziękowała Wszystkim Pracownikom za kończący się rok szkolny, Starostwu Powiatowemu w Płocku za wspieranie rozwoju szkoły, Absolwentom, jak i pozostałym uczniom życzyła dobrych i bezpiecznych wakacji. Wiele ciepłych słów do Rady Pedagogicznej, Pracowników, Rodziców, Uczniów i Absolwentów skierowała pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki oraz pani Ewa Kowalak – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Płockiego. Nie zabrakło także podziękowań za współpracę z DPS Koszelew, które wyraziła pani Marzena Jakubowska. Usłyszeliśmy także życzenia od księdza dra Dariusza Piskorskiego, a w imieniu Rady Rodziców od pani Iwony Korpowskiej. Najlepszy Absolwent BSIS za swoje osiągnięcia otrzymał  nagrody od Starostwa Powiatowego w Płocku, Stowarzyszenia IUVENES oraz Szkoły. W imieniu Absolwentów podziękowania dla całej społeczności szkolnej, jak i Rady Powiatu złożył Michał Michałek. Życzenia i upominki dla Absolwentów przekazali uczniowie klasy II k/m wraz z wychowawczynią panią Ewą Chmielecką.                         

W dalszej części uroczystości uczniowie  z najwyższymi średnimi ocen  zostali uhonorowani Dyplomami Wzorowego Ucznia, a Ci o trochę niższych średnich, ale najlepsi w swoich klasach nagrodami książkowymi, które ufundowała Rada Rodziców. Pani Dyrektor podziękowała i nagrodziła Wszystkich uczniów, którzy wykazali się niezwykłym zaangażowaniem w realizację wielu przedsięwzięć szkolnych, promocję i tworzenie dobrego wizerunku Naszej Szkoły.                                                                               

Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, jak również Tym, który przygotowali tę piękną uroczystość serdecznie dziękujemy.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.