Zajęcia przygotowawcze w ramach projektu „Po doświadczenia zawodowe do Europy”

Kwiecień i maj to bardzo pracowite miesiące dla uczniów biorących udział w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Grecji w ramach projektu „Po doświadczenia zawodowe do Europy”
o numerze 2020-1-PL01-KA102-081262 z programu ERASMUS+ realizowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” akcji 1 Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ sektor Kształcenie
i szkolenia zawodowe w ramach konkursu wniosków 2020.

Uczniowie brali udział w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego, kulturoznawczych oraz interpersonalnych. Zajęcia były  realizowane są z myślą o rozwoju osobistym uczestników projektu,  nabywaniu kwalifikacji zawodowych. Mają za zadanie pomóc w osiągnięciu głównego celu oraz wsparcia uczniów w odnalezieniu się w nowym środowisku. Efektem całego projektu, jest zwiększenie atrakcyjności beneficjentów programu praktyk zawodowych na rynku pracy. Aby tak się stało uczestnicy potrzebują wsparcia w rozwoju kompetencji społecznych niezbędnych w oczach wymagającego pracodawcy.

Przygotowanie językowe miało na celu otwarcie uczestników na posługiwanie się językiem obcym. Uczniowie poznali podstawowe zwroty w języku greckim, które będą mogli wykorzystać w trakcie mobilności. Poznali podstawowe informacje dotyczące regionu do którego wyjeżdżają w zakresie: kultury, historii i kuchni. Wspólna praca w grupie, a następnie prezentacja i wymiana informacji z pozostałymi uczestnikami spotkań umożliwiła integrację i związała uczniów jako grupę.

Podczas spotkania z koordynatorem uczniowie otrzymali informacje dotyczące projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+, uczestnicy zapoznali się z obowiązkami związanymi z uczestnictwem w projekcie, z zasadami wypełniania dzienniczków praktyk i przygotowaniami do raportu końcowego oraz ewaluacji prowadzonej przez szkołę. Na spotkaniach z koordynatorem zostały też określone oczekiwania uczniów co do uczestnictwa w projekcie. W trakcie spotkań, uczniowie dowiedzieli się jak najlepiej przygotować się do wyjazdu i jakie problemy mogą napotkać podczas pobytu za granicą. Omówione zostały również zasady i formy komunikacji z opiekunem praktyk z ramienia szkoły i instytucji partnerskiej oraz regulamin praktyk zagranicznych.

Ze względu na sytuację epidemiczną większość zajęć odbyła się w formie zdalnej, jednak mimo formy uczniowie wykazali się zaangażowaniem i ogromną determinacją w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności. Każdy z uczestników odbył łącznie 50 godzin przygotowawczych, w tym 30 godzin z języka angielskiego, 10 godzin zajęć kulturoznawczych oraz 10 godzin zajęć z pedagogiem i koordynatorem projektu.

Eliza Bałdyga

Może Ci się również spodoba