UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM w roku szkolnym 2020/21

19 maja 2021r. odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły prze uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. W tym wyjątkowym dniu mieliśmy zaszczyt gościć: Panią Iwonę Sierocką – Wicestarostę Powiatu Płockiego, Panią Małgorzatę Struzik – Dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Płocku, Pana Krzysztofa Jadczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, Panią Tatianę Idzik – Przewodniczącą Rady Rodziców wraz z Rodzicami  wyróżnionych uczniów.

Tradycyjnie po ceremoniale szkolnym głos zabrała Pani Jadwiga Milewska – Dyrektor Naszej Szkoły, która serdecznie wszystkich powitała oraz przekazała ostatnie oficjalne  życzenia i wskazówki naszym Abiturientom. Wiele ciepłych słów i życzeń przekazali Nasi Goście z Panią Iwoną Sierocką- Wicestarostą Powiatu Płockiego na czele. List dla Abiturientów od Pani Marty Michalak – Radnej Powiatu Płockiego, absolwentki LO, odczytał Pan Janusz Pielaciński – wicedyrektor.

W trakcie uroczystości wręczono wiele upominków, nagród książkowych, podziękowań i dyplomów. Tradycją Władz Powiatu Płockiego stało się nagradzanie  najlepszych Absolwentów  z każdej naszej szkoły. Uczniowie, którzy uzyskali  najwyższe wyniki w całym cyklu kształcenia oraz wyjątkowo zasłużyli się w pracy na rzecz szkoły to:

  • LO – Dominika Wróblewska
  • Technikum – Kacper Górecki oraz Łukasz Józwik

Najlepsza Absolwentka szkoły, Dominika Wróblewska została nagrodzona również przez Pana Krzysztofa Jadczaka – Burmistrza MiGG. Po ostatnim odczytaniu listy obecności, Pani Dyrektor wraz  z  Wychowawcami wręczyła Absolwentom Technikum i Liceum Ogólnokształcącego świadectwa ukończenia szkoły. Przedstawiciele Absolwentów  w imieniu swoich koleżanek i kolegów złożyli podziękowania władzom Powiatu Płockiego, Radzie Rodziców, Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi, Przedstawicielom Stowarzyszenia IUVENES oraz pozostającym w szkole Uczniom za wspólnie spędzony czas.  Uroczystość została zwieńczona występem szkolnej grupy wokalnej.

Wszystkim, którzy przyczynili  do przygotowania uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkoły serdecznie dziękujemy.

Może Ci się również spodoba