Integracyjny rajd pieszy

Klasy drugie Liceum Ogólnokształcącego wzięły udział w pieszym rajdzie nad Jezioro Zdworskie w dniu 15 czerwca br. Grupą opiekowali się p.p. Kamilla Krakowska, Wiesława Marcinkowska-Kamińska, Elżbieta Ostrowska, Marzena Sosińska i Janusz Pielaciński. Podczas tego przedsięwzięcia młodzież zarówno integrowała się jak i rozwijała kompetencje kluczowe (m. in. umiejętność współpracy w grupie, komunikacja, przedsiębiorczość, umiejętności matematyczno-przyrodnicze). Można było podziwiać kreatywność i innowacyjność wykonania zadań multidyscyplinarnych. Nie zabrakło również zagadnień geograficznych: uczniowie zebrali informacje dotyczące świadczonych usług na Koszelówce, przeanalizowali je i sformułowali wnioski dotyczące perspektyw i możliwości dalszego rozwoju tego obszaru. Piękna pogoda sprzyjała rekreacji i podziwianiu uroków przyrody. Uśmiechy na twarzach uczestników świadczyły o udanej integracji.

Opracowała

Marzena Sosińska

Może Ci się również spodoba