Szkolenie z przepisów ruchu drogowego

29.kwietnia 2021r. na szkolnej platformie  Teams odbył się  cykl szkoleń w klasach mających przedmiot Przepisy Ruchu Drogowego.
Tematyka spotkań:  proces egzaminowania na prawo jazdy, zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 01.06.2021 oraz uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność zarówno kierowcy, jak i posiadacza pojazdu.  Szkolenie prowadził  egzaminator nadzorujący z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku Pan Mariusz Kowalczyk. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pytania, które zadawali uczniowie  były merytoryczne i uwydatniły jak ważna jest dla nich podjęta tematyka. Pan egzaminator omawiał zagadnienia szczegółowo i udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Spotkania były na tyle ciekawe, że uczniowie wyszli z prośbą o zorganizowanie kolejnych. 

Może Ci się również spodoba